BørneIntra v2.19

Personale info: Børnehuset Eghovedvej
Birgitte Skaarup Sørensen
Birgitte Skaarup Sørensen

Pædagog

Dorthe Katrine Nørga Leick
Dorthe Katrine Nørga Leick

Pædagogisk leder

Erik Nygaard Petersen
Erik Nygaard Petersen

Pædagogmedhjælper

Frederikke Dueholm Henriksen
Frederikke Dueholm Henriksen

Stedfortræder/MED

Freja Blidegaard
Freja Blidegaard

Køkken assistent

Gitte L. Andersen
Gitte L. Andersen

it medarbejder

Joan Hanne Andersen
Joan Hanne Andersen

Pædagog

Johannes Bundgaard Nielsen
Johannes Bundgaard Nielsen

Josefine Gritzmann
Josefine Gritzmann

Kristina Buch Nielsen
Kristina Buch Nielsen

Sprogpæd., Dagtilbudsbestyrelse

Lasse Birch Møller
Lasse Birch Møller

Pædagog, Miljørepræsentant

Marianne Sønnichsen
Marianne Sønnichsen

Pædagog,, pædagog

Masja Malmkvist Olsen
Masja Malmkvist Olsen

Administrativ medarbejder

Pernille Jagd-Nissen
Pernille Jagd-Nissen

Ressourcepædagog

Thilde Holm Jørgensen
Thilde Holm Jørgensen

pæd. medhjælper

Tine Gielfeldt
Tine Gielfeldt

Pædagog