BørneIntra v2.19

Personale info: Børnehuset Vores Sted
Andreas
Andreas

Ann Kaasgaard Løwenstein
Ann Kaasgaard Løwenstein

Pædagogisk leder

Pædagogisk leder i Skattekisten

Anne Friis Jakobsen
Anne Friis Jakobsen

Medhjælper

Anne Sofie Borum Poulsen
Anne Sofie Borum Poulsen

Pædagogmedhjælper

Anne-Sofie Rasmussen
Anne-Sofie Rasmussen

Annette Larsen
Annette Larsen

ASSISTENT

Anton
Anton

Bente Kragh Lisager Nielsen
Bente Kragh Lisager Nielsen

pædagog

Bente Provstgaard Lange
Bente Provstgaard Lange

Pædagogisk leder

Børnehuset FOTO
Børnehuset FOTO

Det øves - med inspiration fra gårsdagens begivenheder🤗

Camilla Ekebjærg Stenholdt Rasmussen
Camilla Ekebjærg Stenholdt Rasmussen

Pædagog

Charlotte Bunde-Pedersen
Charlotte Bunde-Pedersen

Administrativ medarbejder

Emma Steensgaard Morgen
Emma Steensgaard Morgen

Pædagogmedhjælper

Emmy Elsøe Pedersen
Emmy Elsøe Pedersen

Administrativ medarbejder

Hanne Gludsted
Hanne Gludsted

PL i Storkereden

Hanne Holm
Hanne Holm

Kommunikation

Henrik Dahl
Henrik Dahl

PL Nørrestenbro

Pædagogisk leder i Nørrestenbro

Jesper Sehested
Jesper Sehested

pÆDAGOG

Karin Faust Henriksen
Karin Faust Henriksen

Dagtilbudsleder

Lisbet Østergaard Larsen
Lisbet Østergaard Larsen

PL Småland

Pædagogisk leder i Småland

Lisbeth Westergaard Nielsen
Lisbeth Westergaard Nielsen

PÆDAGOGMEDHJÆLPER

Louise Møller Dath
Louise Møller Dath

Køkkenmedarbejder

Mai Britt Funk
Mai Britt Funk

Pæd. leder Thunøgade

Merete Hansen
Merete Hansen

Mette Andersen
Mette Andersen

Pædagog

Mette Lisager Lekang
Mette Lisager Lekang

Pædagog

Nancy Bjerring
Nancy Bjerring

ASSISTENT

Nicolaj Rosenørn Erichsen
Nicolaj Rosenørn Erichsen

ASSISTENT

Rikke Rønnow Møller
Rikke Rønnow Møller

ASSISTENT

Sofie Ahrens Jørgensen
Sofie Ahrens Jørgensen

Pædagogmedhjælper

Sofie Holst
Sofie Holst

Susanne Olesen
Susanne Olesen

PL Ny Vimmerby

Pædagogisk leder i Ny Vimmerby

Trine Marie Skjødt Jensen
Trine Marie Skjødt Jensen

ASSISTENT