BørneIntra v2.19.1

Personale info: Trøjborg Børnehus
Ane Nyskov Storgaard
Ane Nyskov Storgaard

pædagog

Anja Pelsen Sørensen
Anja Pelsen Sørensen

Pædagogmedhjælper

Christine Schiønning
Christine Schiønning

Pædagog

Emilie Brønnum Pedersen
Emilie Brønnum Pedersen

Kasper Walther Larsen
Kasper Walther Larsen

medhjælper

Line Borup Vognsen
Line Borup Vognsen

Pædagog

Liselotte Andersen
Liselotte Andersen

Pædagog

Tina Nikkel Hansen
Tina Nikkel Hansen

Dagtilbudsleder

Tine Friis
Tine Friis

Pædagog

Trine Halle Nielsen
Trine Halle Nielsen

Pædagogisk leder