BørneIntra v2.19.1

Bestyrelse: Stavtrup Dagtilbud

Anne Haubjerg Pedersen
Anne Haubjerg Pedersen

Forælder, Børnehøjen

Mia Schmidt Lauridsen
Mia Schmidt Lauridsen

Forælder, Børnehøjen

Marie Buchardt
Marie Buchardt

Forælder, Dagplejen Stavtrup

Medlem af forældrerådet og bestyrelsen Valgt i perioden 2019-2020

Sisse Mathilde Dybdal Brinkmann
Sisse Mathilde Dybdal Brinkmann

Forælder, Klokkeskoven

Krista Engdal Bjerg
Krista Engdal Bjerg

Forælder, Kælkebakken

Jens Peter Nebsbjerg
Jens Peter Nebsbjerg

Forælder, Motorikinstitutionen Snurretoppen

Mette Hanghøi
Mette Hanghøi

Forælder, Paletten

Amalie Fryd
Amalie Fryd

Forælder, Søskrænten

Malene Trebbien
Malene Trebbien

Forælder, Vestermarken

Bestyrelsesrepræsentant Valgt i perioden 2017-2019

Helle Østergaard
Helle Østergaard

Personale, Kælkebakken

Vinni Krogh Wibroe
Vinni Krogh Wibroe

Personale, Motorikinstitutionen Snurretoppen

Line Juul Elley
Line Juul Elley

Personale, Vestermarken

Jeg blev færdiguddannet i 2005 og har været ansat i Vestermarken siden 2014. Jeg er pædagog i børnehaven hvor jeg er tilknyttet spætterne, som er de ældste børn i børnehaven. Derudover er jeg stedfortræder, sprogvejleder og medarbejderrepræsentant i forældrerådet og dagtilbudsbestyrelsen.