BørneIntra v2.19.1

Bestyrelse: Stavtrup Dagtilbud

Cecilie Lunding Christensen
Cecilie Lunding Christensen

Forælder, Dagplejen Stavtrup

Suppleant i forældrerådet, og bestyrelsen for dagplejen. Valgt i perioden 2019-2020

Marie Buchardt
Marie Buchardt

Forælder, Dagplejen Stavtrup

Medlem af forældrerådet og bestyrelsen Valgt i perioden 2019-2020

Trine Tommer Eriksen
Trine Tommer Eriksen

Forælder, Klokkeskoven

Krista Engdal Bjerg
Krista Engdal Bjerg

Forælder, Kælkebakken

Jens Peter Nebsbjerg
Jens Peter Nebsbjerg

Forælder, Motorikinstitutionen Snurretoppen

Mette Hanghøi
Mette Hanghøi

Forælder, Paletten

Katrine Bay Jensen
Katrine Bay Jensen

Forælder, Søskrænten

Dorthe Vejsgaard Lund
Dorthe Vejsgaard Lund

Forælder, Vestermarken

Helle Østergaard
Helle Østergaard

Personale, Kælkebakken

Vinni Krogh Wibroe
Vinni Krogh Wibroe

Personale, Motorikinstitutionen Snurretoppen

Line Juul Elley
Line Juul Elley

Personale, Vestermarken

Jeg blev færdiguddannet i 2005 og har været ansat i Vestermarken siden 2014. Jeg er pædagog i børnehaven hvor jeg er tilknyttet spætterne, som er de ældste børn i børnehaven. Derudover er jeg stedfortræder, sprogvejleder og medarbejderrepræsentant i forældrerådet og dagtilbudsbestyrelsen.