BørneIntra v2.19.1

Bestyrelse: Frk. Ellen Gades Børnehave

Lene Bugge
Lene Bugge

Formand

Rune Smed Thostrup
Rune Smed Thostrup

Næstformand

Kia Aagaard Jensen
Kia Aagaard Jensen

Forælder

Sidsel Gaarn Hastrup
Sidsel Gaarn Hastrup

Forælder