BørneIntra v2.19

Forældreråd: Børnehuset Vores Sted

Forældre:

Ane Kathrine Huniche Arlander
Ane Kathrine Huniche Arlander

Anne Weber Ærendal-Mikkelsen
Anne Weber Ærendal-Mikkelsen

Karsten Korsager Werner Mud
Karsten Korsager Werner Mud

Mads Svindt
Mads Svindt

Matias Rønn
Matias Rønn

Mette Frydensberg Iversen
Mette Frydensberg Iversen

Suppleant til forældrerådet

Morten Kusk Fogsgaard
Morten Kusk Fogsgaard

Peter Balch Berthelsen
Peter Balch Berthelsen

Sara Slott-Bruun Petersen
Sara Slott-Bruun Petersen

Victoria Kusk
Victoria Kusk

Personale:

Annette Larsen
Annette Larsen

Bente Provstgaard Lange
Bente Provstgaard Lange

Pædagogisk leder i Beboernes Børnehus og vuggestuen Mindegade