BørneIntra v2.18

Bestyrelse: Frederiksbjerg Dagtilbud

Gitte Schrøder Leone
Gitte Schrøder Leone

Forælder, Børnehaven Guldbryllupsasylet

Mathilde Gade Schaumburg-Müller
Mathilde Gade Schaumburg-Müller

Forælder, Børnehuset Jægergårdsgade

Sidsel Kristine Aaholm Lindberg
Sidsel Kristine Aaholm Lindberg

Forælder, Børnehuset Ole Rømer

Jeg er mor til Nor på Dragen, jeg sidder i forældrerådet og er næstformand i bestyrelsen (2017/2018). Jeg har en kandidat i sundhedsvidenskab og en baggrund som ergoterapeut. Jeg har i flere år arbejdet som børneergoterapeut, hvor jeg har beskæftiget mig med barnets fysiske, kognitive og sociale udvikling og funktionsniveau. Jeg arbejder som projektmedarbejder/AC-medarbejder i Projekt- og Udviklingsafdelingen ved Institut for Kommunikation og Handicap.

Ann Dorthe Kvist Blaabjerg Nielsen
Ann Dorthe Kvist Blaabjerg Nielsen

Forælder, Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Adr.: Mustrupvej 44, 8320 Mårslet

Tlf.: 41267208 (M)

E-mail: blaabjergsnisser@gmail.com

Jeg hedder Ann jeg er 44 år - jeg er mor til Olivia og Jasmin tvillingepiger på snart 4 år Jeg sidder i forældrerådet og er medlem af bestyrelsen i dagtilbudet. Derudover er jeg mor til Regitze på 20 år og bor på en gård i Mårslet hvor min mand og jeg driver landbrug - vi har slagtesvin og planteavl :) Jeg har tidligere arbejdet som socialrådgiver og virksomhedskonsulent hvor min primære opgave var unge tabt i systemet og afklaring af sygemeldte - kth modtagere og fleksjobbere i deres videre forsørgelses grundlag. Jeg har også jobbet indenfor sundhed gennem mange år - nu har jeg de sidste 3 år været ansat i min mands virksomhed hvor jeg laver alt muligt mellem himmel og jord der hører til livet på en gård.

Julie Brinch Noe
Julie Brinch Noe

Forælder, Vuggestuen Baunes Plads

Medlem af forældrerådet og dagtilbudsbestyrelsen

Sophie Christine Haack Andersen
Sophie Christine Haack Andersen

Forælder, Vuggestuen Jægergårdsgade

Jeg er mor til Atlas på rød stue, der går i vuggestuen Jægergårdsgade. Jeg er medlem af forældrerådet og forældrerepræsentant i bestyrelsen (2017/2018). Jeg er uddannet kommunikationsdesigner og er partner i designbureauet USE og driver til dagligt designplatformen USE academy.

Josephine Guldberg Wærn
Josephine Guldberg Wærn

Forælder, Vuggestuen Marselisparken

Inger Barslund
Inger Barslund

Personale, Frederiksbjerg Dagtilbud

Dagtilbudsleder

Jane Jørgensen
Jane Jørgensen

Personale, Kroghsgade Vuggestue

Naja Jacobsen
Naja Jacobsen

Personale, Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Pia Rasmussen
Pia Rasmussen

Personale, Vuggestuen Jægergårdsgade

Pædagog på Grøn stue. Stedfortræder Personale repræsentant i forældre rådet. Personale repræsentant i forældre bestyrelsen Vejleder for pædagog studerende.