BørneIntra v2.19.1

Bestyrelse: Midtbyens Dagtilbud

Sophie Mogensen
Sophie Mogensen

Forælder, Børnehuset Villekulla

Lajla Krogh Berglann
Lajla Krogh Berglann

Forælder, Børnehuset Vores Sted

Formand for bestyrelsen

Nathalie Claire Vase Moxon
Nathalie Claire Vase Moxon

Forælder, Kolbøtten Thunøgade

Julie Samsee Justesen
Julie Samsee Justesen

Forælder, Nørrestenbro

Gert Jørgensen
Gert Jørgensen

Forælder, Skattekisten

Skattekistens forældrerepræsentant i Dagtilbuddets bestyrelse

Mads Peter Katholm
Mads Peter Katholm

Forælder, VokseVærket

Mette Maria Stampe Hansen
Mette Maria Stampe Hansen

Forælder, Vuggestuen Graven

Julie Friborg Lønborg Heick
Julie Friborg Lønborg Heick

Forælder, Vuggestuen Ny Vimmerby

Lisa Friederike Irion
Lisa Friederike Irion

Forælder, Vuggestuen Småland

Ane Tram Østergård
Ane Tram Østergård

Forælder, Vuggestuen Storkereden

Karin Faust Henriksen
Karin Faust Henriksen

Personale, Midtbyens Dagtilbud

Toke Mosdal Flou
Toke Mosdal Flou

Personale, Skattekisten

Camilla Birkmose Jensen
Camilla Birkmose Jensen

Personale, VokseVærket

Martin Skytte
Martin Skytte

Personale, Vuggestuen Storkereden