BørneIntra v2.19.1

Bestyrelse: Børnely -selvejende med aftenåbent

Ahmad Zarakit
Ahmad Zarakit

Forælder, Børnely - afdeling

Linda Rye Skovborg Eskesen
Linda Rye Skovborg Eskesen

Forælder, Børnely - afdeling

Rune Birk Jensen
Rune Birk Jensen

Forælder, Børnely - afdeling

Formand for Børnelys bestyrelse

Marlene Kabel Tarpgaard
Marlene Kabel Tarpgaard

Personale, Børnely - afdeling

Tlf.: 41859071 (A)

E-mail: mata@aarhus.dk