BørneIntra v2.19.1

Bestyrelse: Harlev Dagtilbud

Marie Holm Kjærbølling
Marie Holm Kjærbølling

Formand, Den Grønne Gren

Christoffer Arvidsen
Christoffer Arvidsen

Næstformand, Børnehaven Næshøj

Oversergent, Kampvognskommandør Tømrersvend Byggekoordinator

Klaus Schmidt Bilenberg
Klaus Schmidt Bilenberg

Forælder, Børnehuset Pilehaven

Maya Hertzum-Nielsen
Maya Hertzum-Nielsen

Forælder, D.I.I. Kompasset

Søren Rasmus Sørensen
Søren Rasmus Sørensen

Forælder, D.I.I. Regnbuen

Jesper Lindhard
Jesper Lindhard

Forælder, Harlev Dagpleje

Mette Kirk
Mette Kirk

Personale, D.I.I. Regnbuen

Katja Svanhede Hansen
Katja Svanhede Hansen

Personale, Harlev Dagpleje