BørneIntra v2.19.1

Velkommen !...

 

 ...til Lindegården!

DII Lindegården er et selvejende dagtilbud med to afdelinger. Her kan vi få smagen lidt af livet i Lindegården.

Start med at prøve vores hjemmelavde virtuelle virkelighed 360° video fra den 2018 Melodi grand Prix præstationen for forældre.

Der er en vuggestue med plads til 22 børn og en børnehaveafdeling med plads til 50 børn. Nedenfor kan vi se afdelinger i den virtuelle rundvisningen på 3D. Igen, husk at det er en indbydende oplevelse og at det er meget sjovt med interaktion. Kig til venstre, kig til højre, kig op og kig ned. Brug tablet for en bedre oplevelse. Brug også VR glasses til smartphoneen Pas på at du ikke falder ;-)

FULL SCREEN på de tre små prikker øverst til højre.

Bestyrelsen for DII Lindegården består af 5 personer valgt af og blandt forældrene, samt 2 personalerepræsentanter. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for dagtilbuddet. Dagtilbuddet har driftsoverenskomst med Århus Kommune og følger de strategier og politikker, som er vedtaget for Børn- og Unge-området i Århus Kommune. Driftsoverenskomsten betyder, at vi har samme økonomiske ramme som de kommunale dagtilbud. Århus Kommune råder over alle pladser.

I det selvejende dagtilbud træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af ressourser, personaleansættelse og bestyrelsen fastsætter de overordnede pædagogiske principper.

Sidst ændret d. 07-05-2018