BørneIntra v2.19.1

Solsikken Åby

DII Solsikken: Henrik Hertz Vej 73 - Tlf. 21158526Børnehaven Åby: O.I. Offersens Vej 35 - Tlf. 211585338230 Åbyhøj

Log ind med:
Har du NemID eller en privat digital signatur, så kan du bruge NemLog-in.
Log ind med:
Du kan bruge UNI-Login, hvis dit UNI-Login brugernavn er indtastet på din profil i BørneIntra.

Indtast brugernavn og adgangskode.

LOGIND PROBLEMER?
Har du problemer med at logge ind bedes du kontakte din afdelings / institutions superbruger.