BørneIntra v2.19.1

Dagtilbuddet Møllevang

c/o MøllevangskolenMøllevangs Allé 208210 Aarhus V

Tlf.: 29 20 41 43

Log ind med:
Har du NemID eller en privat digital signatur, så kan du bruge NemLog-in.
Log ind med:
Du kan bruge UNI-Login, hvis dit UNI-Login brugernavn er indtastet på din profil i BørneIntra.

Indtast brugernavn og adgangskode.

LOGIND PROBLEMER?
Har du problemer med at logge ind bedes du kontakte din afdelings / institutions superbruger.