BørneIntra v2.19.1

Den Integrerede Institution Hasselhaven

afdelingsfoto.

 

Venskaber, omsorg og udfordringer

 

At have en ven fordrer udvikling. Desto flere der er med i legen, desto mere lærer børnene - for børn lærer gennem leg. Hvad enten der er forskel på børnenes udviklingstrin, eller de er jævnbyrdige, er der meget at lære – børnene påtager sig roller i forhold til, hvem de leger med, og det er sundt for udviklingen. Af samme årsag går vi op i at skabe legerelationer mellem børnene på kryds og tværs. Gode relationer mellem børnene giver også gode relationer mellem forældrene. Vi er så heldige at have en meget engageret forældregruppe med stor tillid til vores arbejde, hvilket også forpligter.

 

Hos os skal børnene være trygge ved personalet, og føle sig velkomne. Vi udviser stor omsorg for vores børn, fordi vi er gode rollemodeller, som børnene skal lære af, og fordi både børn og forældre skal være trygge ved vores institution.