BørneIntra v2.19.1

Den integrerede institution Valhalla (DII Valhalla)

Valhalla er en integreret 0-6-års institution med 64 børn (24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn)

Vuggestue-børnene (0-2,11 år) er fordelt på Asgård og Midgård.

Børnehave-børnene (2,11-6 år) fungerer i dagligdagen som én stor gruppe, undtagen til samling og spisning hvor vi er opdelt i vores 3 aldersopdelte grupper.

 

Valhalla er en del af Mårslet Dagtilbud sammen med afdelingerne:

  • Solhuset, Hørretvej 14a
  • Græsbakken, Hørretvej 14b
  • Mirabellen, Borrevænget 28
  • Mårslet Skovbørnehave, Testrupvej 8
  • Børnehuset Nymarken, Nymarks Allé 1
  • Dagplejen i Mårslet

Dagtilbudsleder: Birgitte Rasmussen, tlf. 29204146