BørneIntra v2.19.1

DII Børnesnak

Basisinformationer:

 

Børnesnak er en 0-6 års integreret institution

--------------------------------------------------------------------------------

Denne institution er en del af Dagtilbud 5141 "Sødalen", som også består af:

Vuggestuen Tommelise, Louisevej 33, Brabrand

Børnehuset Klods Hans, Louisevej 31, Brabrand

Børnehuset Nattergalen, Louisevej 35, Brabrand

Børnehuset Åbyhøjgården, Åbyhøjgården 34, Åbyhøj