BørneIntra v2.19.1

FADLs Børnehave

Fuglebakkevej 688210 Aarhus V

Tlf.: +45 51648957

FADLs Børnehave (FADLs Børnehave)

afdelingsfoto.

 

FADLs børnehave
– overskuelighed, kreative processer og rum til det enkelte barn
 
 
Udearealer
 
Vi er en lille børnehave, normeret til 20 børn. Vi bor i Frydenlunddistriktet.
Vores lokaler er nyindrettede i 2006, og vi har en dejlig nyanlagt naturlegeplads med gynger, sandkasse, krydderurter og en lille høj. Vi kan desuden benytte en bålplads, et klatrestativ, en fodboldbane og køretøjer fra vores nabo, fritidshjemmet, og har let adgang til byggelegepladsen.
 
 
Indenfor
 
Indendørs har vi forskellige rum indrettet til kreativ udfoldelse - blandt andet en raku-brændingsovn samt Lego- og konstruktionsrum, værksted med høvlebænke og mulighed for tegning, maleri og lerarbejde. Vi har også læse-, stille- og hyggerum. Og så har vi et supergodt klatrerum med et klatrestativ, en klatrevæg og rutschebane. Her får børnene udfordret og udviklet deres motorik.
 
 
Aktiviteter
 
Ugentligt har vi besøg af en musikpædagog fra Århus Musikskole, som laver sang- og musiklege med børnene i aldersopdelte grupper
En gang årligt tager vi på koloni. Det styrker sammenholdet børnene imellem, og de voksne lærer børnene virkelig godt at kende.
Vi har gode, faste traditioner med bl.a. nissetur og børnejulefrokost.
 
 
Værdier
 
Vi prioriterer fleksibilitet, fantasi og børns leg højt. Vi har frihed til at tage på spontane ture ud af huset. Og fordi vi er en lille institution, danner børnene legegrupper på tværs af køn og alder. Det er en stor styrke, at alle kender hinanden så godt. 
 
Vi vægter tid til det enkelte barns selvværd meget højt og arbejder samtidig på, at børnene skal være klar til skolelivet og dermed lære at være en del af en gruppe. 
 
Vi arbejder løbende med forskellige forløb, der giver børnene en fornemmelse af processer, f.eks. en maleriudstilling med selvportrætter.