BørneIntra v2.18

Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Vi er en udflytterbørnehave med opsamlingssted i Aarhus centrum på Søndre Ringgade 52. En mindre del af børnene møder direkte i Ajstrup.