BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Klods Hans

Basisinformationer:

Børnehuset Klods Hans

Integreret 0-6 års institution

--------------------------------------------------------------------------------

Denne institution er en del af Dagtilbud 5141 "Sødalen", som også består af:

Vuggestuen Tommelise, Louisevej 33

Den Integrerede Institution Børnesnak, Louisevej 35A, Brabrand

Børnehuset  Nattergalen, Louisevej 35, Brabrand

Børnehuset Åbyhøjgården, Åbyhøjgården 34, Åbyhøj