Smedebakken 168530 Hjortshøj

Tlf.: 86220189

Børnehaven Kernehuset

BørneIntra v2.19.1

Børnehaven Kernehuset

afdelingsfoto.

Præsentation

Kernehuset, dagtilbud 2525 er en selvejende institution. Bestyrelsen er øverste myndighed og har ansættelses- og afskedigelsesretten. Kernehuset har driftsoverenskomst med Århus kommune, hvilket betyder, at vi skal arbejde efter de regler, værdier og principper, der er angivet af Århus kommune. Børnehaven blev oprettet den 1. april 1972. Huset har fungeret som skole frem til 1965.

 

I Kernehuset er normeret til 45 børn i alderen 3 – 6 år.

Kernehuset er kendetegnet ved udeliv, leg, fællesskab, nærvær og glæde samt at have sjove og gode oplevelser, der sætter spor i børnenes liv nu og fremover. Desuden er Kernehusets kendetegn forældreindflydelse gennem bestyrelsen og et stort engagement i forældregruppen. Vi stiler mod en høj forældretilfredshed med vores pædagogiske grundlag og aktiviteter.

 

Fakta

  • Åbningstider Mandag – torsdag 6.30 – 17.00 fredag 6.30 -16.30. I Kernehuset har vi ingen lukkedage

 

Om kernehuset

I Kernehuset er der en dagtilbudsleder, 3 pædagoger, 1 ressourcepædagog og 4 medhjælpere. Desuden har huset ofte tilknyttet andet personale såsom studerende. Personalet er en gruppe voksne, der er troværdige, har respekt, er engagerede og er fagligt bevidste.

Kernehuset er en funktionsopdelt institution, tænkt ud fra strategiske valg, ressourcer og fysiske rammer.

Det fysiske miljø spiller en væsentlig rolle for os. Gennem bevidst omtanke i forhold til indretning vil vi fremme børnenes selvstændighed og initiativ. Børnene skal selv kunne nå og vælge frit, hvad der tiltaler og inspirerer dem. Børnenes mulighed for udfoldelse i de fysiske rum på egne betingelser er ikke kun afhængig af rummets størrelse, placering, lysforhold og regler for brugen, men også af selve indretningen.

Dagligstuen er indrettet med spil og bøger til stille aktiviteter.

Havestuen er indrettet til rollelege. Rummet skifter karakter efter, hvad der interesserer børnene og efter de projekter, der arbejdes med.

Gymnastiksalen er indrettet til gymnastik. Der er instrumenter til rytmik og redskaber til sansemotorisk stimulation.

Værksteder: Der er indrettet værksteder, et træværksted, et maleværksted med staffeli og et naturværksted, hvor der er legetøj og plads til konstruktionslege.

Computer: På første sal er der indrettet computer til børnene. Vi har desuden en Ipad, som børnene har adgang til hver fredag formiddag.

 

Børnene i Kernehuset er opdelt i tre grupper, en gruppe for de yngste, en gruppe for de mellemste og en gruppe for de ældste i børnehaven. Vi har opdelt børnene efter alder, fordi børnene har forskellige behov for aktiviteter, udfordringer og lege efter alder/udviklingstrin. Børnene er i grupperne når der spises og når der er aktiviteter for gruppen.

 

Fest og traditioner

Vi synes, det er vigtigt at videreføre traditioner, fordi det handler om vores måde at leve på i Danmark, før, nu og i fremtiden. I vores daglige arbejde lægger vi vægt på at kunne give nogle af de værdier videre, som er gode for barnets identitetsforståelse og almene udvikling, og som kan være et supplement til hjemmet. Når vi markerer diverse festdage/temaer/traditioner planlægger vi disse med overskuelige handlinger, der symboliserer det særlige ved disse dage, og hvor børnene kan deltage og forholde sig aktivt til disse.

 

  • Efterår – de yngstes projekt: "Her bor jeg".
  • De tre grupper er på skift i skovbørnehave en uge.
  • Jul.  Juleteater: 2-3 gange om ugen spiller de voksne hvert år juleteater for børnene. Vi besøger også alle julemanden. Alle spiser risengrød på loftet. Vi afslutter julemåneden med julefrokost for alle børn og personale. Forældrene inviteres til gløgg og æbleskiver.
  • Fastelavn
  • Den 1. april spiser vi lagkager og fejrer børnehavens fødselsdag.
  • Arbejdslørdag i maj. Et arrangement for børn, forældre og personale, hvor der bliver arbejdet på forskønnelse af Kernehuset.
  • De tre grupper er på skift i skovbørnehave en uge
  • Høstfest for børn, forældre og personale.

Udeliv

Kernehusets legeplads giver fantastiske muligheder og rum for en masse anderledes oplevelser end inde. Legepladsen er dejlig stor med mange gode gemmesteder, en skurvogn, skygge som solsteder og udfordringer motorisk. Vores sansehave giver mulighed for rollelege, sanseoplevelser og for at stresse af.

Udover legepladsen er vi omgivet af en skøn natur. Vi har adgang til en privat skov i nærheden af børnehaven. Vi har Virup Skoven med små bække og vi har mulighed for strandture samt gode oplevelsesture til andelssamfundet.

 

Værdigrundlag

Udover Århus kommunes værdier og visioner, har Kernehusets bestyrelse udarbejdet et værdigrundlag, der danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde.

 

At opleve omsorg og tryghed.                                                                                                                                       

At få muligheder for at udvikle sig.

At have selvværd, kunne rumme sig selv og andre.

At kunne mærke og udtrykke egne følelser og behov.

At være en del af et fællesskab.

At være ansvarlig.

At kunne samarbejde.

At opleve og udtrykke livsglæde, sjov og humor.

 

Det skal opleves trygt for barnet og forældrene at komme i Kernehuset. Barnet skal føle sig tryg og imødekommet. Barnet skal kunne regne med de voksne, når barnet trænger til trøst eller hjælp. Hvis trygheden tabes skal den hurtigt genskabes. Børnene skal føle sig respekteret som det unikke menneske de er, og for det de hver i sær kan byde ind med til fællesskabet.

Omsorg er at være nærværende, lyttende, have forståelse for det enkelte barns behov og udvikling. Børnene skal have hjælp til selv at kunne løse konflikter og være ansvarlige og derved give hinanden plads og omsorg.

 

Forældresamarbejdet

I Kernehuset bliver der afholdt adskillige samtaler mellem forældre og den primære pædagog i den periode barnet er i Kernehuset. Alle samtaler tager udgangspunkt i barnet og der gøres status i barnets udvikling.

Der afholdes samtaler inden barnet starter. Der afholdes en række samtaler i den tid barnet er i børnehaven, eksempelvis en samtale tre måneder efter barnets start og en samtale inden skolestart. Der er desuden samtaler, hvis barnet ikke trives.

Der afholdes to forældrearrangementer: et forældremøde samt valg til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen

Som selvejende dagtilbud ser vi forældrenes aktive engagement gennem bestyrelsen som et stærkt demokratisk led i børnehavens drift. Forældrene er et direkte led til personalets arbejdsgiver. Bestyrelsens mål er at sikre de bedste betingelser for Kernehusets drift, sikkerhed og fortsatte virke. Det unikke for Kernehusets bestyrelse er at medlemmerne har en daglig kontakt til institutionens personale, børn og forældregruppen. Børnehaven får tilført en betydelig ressource i form af forankring i forældrekredsen og i form af de timer forældrene arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for deres børn.

Bestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter valgt af forældrene samt en personalerepræsentant valgt af personalet. Alle seks har stemmeret. Der vælges to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Der afholdes ca. otte møder årligt. Alle forældre får et referat fra møderne.

 

Kernehuset er en god arbejdsplads for personalet, et rart sted for forældrene og et optimalt udviklingsmiljø for børnene.