BørneIntra v2.19.1

KolbøttenThunøgade (Kolbøtten Thunøgad)

Integreret motorikinstititution 0-6 år
Åbnede som satellit i Kantorvænget 01.03.2017. 
Flyttede i nye lokaler i Thunøgade den 15.01.2018.