BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Olympia

Børnehuset Olympia er en integreret institution normeret til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.