BørneIntra v2.19.1

Dagtilbud nr. 909 Børnehuset Egmontgården

Søndervangen 948260 Viby

Tlf.: 24 78 45 48

Dagtilbud nr. 909 Børnehuset Egmontgården

Børnehuset Egmontgården er et selvejende dagtilbud bestående af en afdeling. Børnehuset er oprettet i 1967 af Egmontfonden. Oprindeligt bestod Børnehuset af en vuggestue og en børnehave. De to institutioner fusionerede i 2001 og blev herefter sammenbygget.