BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Ellengårdens Børnehus

I Ellengårdens Børnehus er nærvær, trygge relationer, fællesskab, udeliv, musik, bevægelse og ikke mindst leg og rum til fordybelse nogle af omdrejningspunkterne for vores samvær med børnene i dagligdagen.

Skiftende billeder

Ellengårdens Børnehus er en forholdsvis lille institution normeret til 20 vuggestuebørn fordelt på to grupper og 30 børnehavebørn, der hører til i den samme stamgruppe, men i løbet af dagen leger og er optaget af aktiviteter rundt omkring i huset. I Ellengårdens Børnehus har vi god plads med mange rum og en stor legeplads, og vi benytter de fysiske rammer til at understøtte vores pædagogiske arbejde med børnene.

I vores samvær med børnene er vores udgangspunkt, at alle mennesker grundlæggende er gode nok, som de er, og at vores individuelle forskelligheder til sammen danner en helhed og et fællesskab, hvor alle har en vigtig plads og ingen kan undværes.  Derfor arbejder vi med forskellige former for både små og store fællesskaber i vores hverdag - fællesskaber, der kan tage afsæt i venskaber, alder, kreative aktiviteter, nærmeste udviklingszone, vilde motoriklege, musik, filosofi og meget mere.

Vores udgangspunkt i vores pædagogiske arbejde med børnene, tager afsæt i og efterprøves kontinuerligt i forhold til vores kerneværdier, som består af (frit efter Tønnesvang):

  • Se mig som jeg er
  • Vis mig hvem/hvad jeg kan blive
  • Lad mig høre til ligesom dig
  • Giv mig passende udfordringer

Hver dag tager vi ansvar for mange små liv, og det indebærer en etisk fordring, som vi hele tiden arbejder med og bærer med os i vores relationer med både børn og voksne. Som K.E. Løgstrup skriver:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”

Denne etiske fordring betyder, at da børnene tilbringer en stor del af deres vågne tid i daginstitution, er vi medarbejdere betydningsfulde mennesker i børnenes liv. Derfor stræber vi efter at være voksne, der møder hvert enkelt barn med omsorg og bekræftelse, der ser hele barnet, som det er, viser nysgerrighed i forhold til at følge barnets spor og guider og viser vej gennem hverdagen, både når det føles let at være barn og når det føles svært at være barn.

Vores mål er, at alle børn oplever, at de hører til og indgår i trygge relationer med både børn og voksne samt at alle børn hver dag mødes af voksne, som har hjerte for dem, og som brænder for at skabe mangfoldige trygge og stimulerende miljøer for børnenes trivsel, udvikling og læring i et hus, hvor både børn, forældre og medarbejdere føler glæde ved at være - og være sammen - hver dag.

 

 

 

 

 

 

 

Dagtilbuddet Riisvangen

Afd. Ellengårdens Børnehus

Bethesdavej 81

8200 Aarhus N

 

Tlf. 24 59 39 84 (kontoret)

Tlf. 24 59 39 99 (vuggestuegruppen Andegården)

Tlf. 24 59 40 99 (vuggestuegruppen Svanereden)

Tlf. 24 59 43 58 (børnehavegruppen Myretuen)

 

 

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag