BørneIntra v2.19

Velkommen til Gl. Egå Børnehus

- en lille oase for vuggestue og børnehavebørn

Billede

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Aarhus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. 
Børnehuset er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Sølyst Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.

Seneste nyhed...

Hvornår holder dit barn ferie??

- tryk her for at læse mere

  Billede

Kære forældre

 

Jeg har brug for snarest, at får en tilbagemelding på følgende 4 ting:

 

Fredag d. 5.4.:

Personalet skal, som tidligere annonceret, holde faglig dag og jeg opfordrer til, at I finder anden pasning. Der er stadig 18 børn, der står til at komme.

Skriv på intra, om dit barn holder fri. Hvis I har brug for pasning, så henvend jer til mig i dag på 24594576.

 

De 3 dage op til påske ( 15.4, 16.4, 17.4):

Skriv på intra, om dit barn holder fri. Hvis det kommer, så skriv tidspunktet på.

 

Fredagen efter Kristi Himmelfart:

Vi har fællespasning i Børnenes Have.  Skriv på intra, om dit barn holder fri. Hvis det kommer, så skriv tidspunktet på.

 

Sommerferie:

Jeg skal senest 1.april give personalet besked på, om de kan få deres ferieønsker i sommerferien. Derfor vil jeg gerne have en melding på, hvornår I holder ferie. Jeg har særligt fokus på ugerne 28, 29, 30 og 31. I uge 29 og 30 har vi fællespasning i Børnenes Have.

 

Jeg ved det er meget at forholde sig til, men i forhold til min planlægning af dagene, så er det vigtigt, at jeg får oplysningerne nu. 

 

De bedste hilsner fra Tina

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre

   

  Som tidligere annonceret, så holder personalet faglig fredag d. 5. april, så derfor vil det være en stor hjælp for mig, at I markere jeres barn fri denne dag på intra, hvis I har fundet andre pasningsløsninger, ellers husk at henvende jer til mig, jævnfør nedenstående.

  De bedste hilsner fra Tina

   

  Her er referatet fra forældrerådsmødet i januar:

  Personalefredag i april

  ·        Tina vil gerne lave personalelørdagen d. 6. april om til en personalefredag. Tina spørger forældrerådet om deres holdning til, at der laves en fredag, hvor forældrene opfordres til, at børnene holder fri. Forældrerådet tilkendegiver, at de bakker op om, at der laves en faglig fredag. Så fredag d. 5. april opfordres I hermed til, at forsøge at finde alternativ pasning til jeres børn. Hvis dette ikke er muligt, så henvend jer til Tina på poti@aarhus.dk eller på 24594576

  26-02-2019
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre

   

  Af planlægningsmæssige årsager, har jeg brug for, at I snarest giver mig besked omkring jeres barns fremmøde i de 3 dage op til påske, altså d. 15.4, 16.4. og 17.4.

  Jeg har brug for et svar snarest, da jeg skal vurdere, hvor meget personaler der kan få ferie og om vi skal i fællespasning med de andre huse i det gamle Sølyst dagtilbud. Så derfor giv mig snarest besked omkring disse dage.

   

  De bedste hilsner fra Tina

  26-02-2019
 •  

  Vi har flere tilfælde af skoldkopper

  Varicella (Latinsk betegnelse)

  Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet
   

  Skoldkopper er en meget smitsom børnesygdom, som man kun kan få en gang i sit liv. Skoldkopperne viser sig ved feber og et udslæt, der består af knopper, blærer og skorper over hele kroppen. Hvis dit barn virker sløvt eller har besvær med vejrtrækningen, skal du ringe til lægen med det samme.

  Skoldkopper er en meget smitsom børnesygdom, der er forårsaget af et virus.

  Man kan kun få skoldkopper en gang i sit liv.

  Sygdommen forekommer hyppigst i børnehave- og skolealderen.

  Skoldkopper starter med let feber og hovedpine i 1-2 dage, hvorefter udslættet kommer. Udslættet begynder i ansigtet og på brystet. Senere breder det sig til hårbunden, arme og ben. Også slimhinderne i munden kan blive angrebet. Temperaturen stiger til omkring 39-40ºC. 

  Udslættet udvikler sig fra kløende røde pletter til lidt større knopper, som derefter bliver til blærer - blærerne ligner vanddråber omgivet af en rød cirkel. I løbet af et par dage tørrer vanddråberne ind eller brister, og blærerne omdannes til en skorpe. Barnet vil typisk have forskellige slags skoldkopper - både røde pletter, knopper, blærer og skorper - på samme tid. Antallet af skoldkopper kan veksle fra mange hundrede til ganske få.

   

   

  Sygdommen varer som regel 1 uge.

  Der er stor forskel på, hvor medtagne børnene kan blive. De yngste børn kommer som regel let over sygdommen, medens den er værst hos de større børn, der kan få mange skoldkopper og høj feber.

  Da udslættet er kløende, vil barnet gerne kradse i skoldkopperne. Det kan være uheldigt, da det kan medføre betændelse med bakterier i huden omkring skoldkopperne. Betændelse i huden omkring skoldkopperne vil vise sig ved, at huden bliver tiltagende rød og hævet. Eventuelt vil der løbe tykt snask fra skoldkopperne.

  Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

   

   

  Smitte

  Skoldkopper er meget smitsom. Sygdommen smitter dels ved berøring og dels gennem luften. Der går 2 uger fra barnet har været udsat for smitte, til det bliver sygt. Et barn med skoldkopper smitter andre børn flere dage før det selv bliver sygt og lige indtil den sidste blære er tørret helt ind.

  Daginstitution:
  Barnet holdes hjemme indtil temperaturen er blevet normal og den sidste skoldkop er tørret ind.

  Medicin

  Det er muligt at lindre kløen fra skoldkopperne ved anvendelse af zinkliniment, som kan købes på apoteket.

   

  Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

  Hvad du selv kan gøre

  Har barnet høj feber, bør det være afklædt, opholde sig i et køligt rum og tilbydes rigelig væske.  Kradser barnet i skoldkopperne, kan det være en god idé at klippe barnets negle og lade det bruge handsker om natten.

  Kontakt lægen i morgen

  Hvis barnet har feber og ikke vil drikke. Hvis barnet er under 2 år og temperaturen er over 39ºC. Hvis barnet stadig har feber, selvom skoldkopperne er forsvundet.

  Kontakt lægen med det samme

  Hvis barnet virker sløvt (ligger helt stille og ikke vil høre historie eller lege). Hvis barnet hoster og har svært ved at trække vejret. Hvis temperaturen er over 40,5ºC.

   

  Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region

  07-02-2019
 •  Opslagstavleikon

  Telefonnumre i Børnehuset

   

  Pædagogisk leder: 2459 4576

  Vuggestuen:           2459 4577

  Børnehaven:           2459 4578

  01-02-2018