BørneIntra v2.19

Velkommen til Gl. Egå Børnehus

- en lille oase for vuggestue og børnehavebørn

Billede

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Aarhus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. 
Børnehuset er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Sølyst Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.

Seneste nyhed...

Grundlovsdag d. 5. juni

- tryk her for at læse mere

Kære forældre

Onsdag d. 5. juni er det Grundlovsdag. Institutionen har åbent denne dag, men lukker kl. 12.00, hvor I skal have afhentet jeres barn og være ude af institutionen. Dvs. at der ikke passes børn efter kl. 12.00. Grunden til, at jeg præciserer dette er, at der hvert år er forældre, som er i tvivl om de kan nå, at hente deres barn, når de selv får fri kl. 12.00. Det kan man ikke.

Jeg vil gerne have besked på intra omkring om jeres barn holder fri eller kommer. Hvis det kommer, så angiv mødetidspunktet.

På forhånd tak.

De bedste hilsner fra Tina

 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Telefonnumre i Børnehuset

   

  Pædagogisk leder: 2459 4576

  Vuggestuen:           2459 4577

  Børnehaven:           2459 4578

  01-02-2018