BørneIntra v2.17

Velkommen til Gl. Egå Børnehus

- en lille oase for vuggestue og børnehavebørn

Billede

 

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Århus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. 

Seneste nyhed...

Flødeboller

- læs mere her

  Billede

Kære forældre

Jeg er helt sikker på, at jeg IKKE taler på børnenes vegne, når jeg skriver følgende, men jeg føler mig alligevel nødsaget til det. Der er over de seneste måneder blevet delt en del flødeboller ud, som børnene har haft med hjemmefra, for at dele ud.

Jeg vil gerne opfordre jer til, at tænke i sunde alternativer og helt undgå at medbringe flødeboller fremadrettet. Vi har både en fødselsdags- og kostpolitik, som på alle måder ligger op til, at der ikke tænkes i slik og chokolade, når børnene har noget med.

Jeg ved også, at det er jeres børn som efterspørge flødebollerne og fremadrettet må I gerne sige, at Tina siger, at flødeboller hører til hjemme som fredagslik. Jeg skal nok gå rundt til børnenes samlinger i denne uge og kundgøre den “sørgelige” besked til dem.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Der er sådan en dagen før dagen stemning i huset. Vi har pyntet lidt til påske og fået sat de sidste billeder op på vores flytbare vægge. Der bliver masser af flot kunst at se på imorgen og vi glæder os til at vise jer, hvad der er blevet lavet.

  Husk ferniseringen starter kl. 15 og der vil være et lille tragtement til udstillingen.

  vel mødt fra de voksne.

  12-03-2018
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra forældrerådsmødet d. 10. januar 2018

  Tilstede: Mads (far til Idun og Vilfred), Peter (far til Alberte), Jesper (far til Sarah og Frederik), Jonas (far til Albert), Trine (medarbejderrepræsentant), Tina (leder og referent)

  Afbud fra Anna og Rebecca

  Dagsorden:

  1. Referat fra sidst godkendt
  2. Dagsorden godkendt
  3. Huset lige nu:
  4. Kvalitetsrapporten
  5. Kommende arrangementer
  6. Forældremøder med forskellige temaer
  7. Søgning hos fonde
  8. Evt.

    

   

  Ad. 1: Referat fra sidst godkendt

  Ad. 2: Dagsorden godkendt

  Ad. 3: Huset lige nu:

  1. Personalemæssigt

   Matias er nu taget på rejse om på den anden side af jorden. Vi er i gang med at finde en afløser for ham. Det har ikke været helt let, da den vikar vi troede det skulle være, måtte melde fra. Vi finder en løsning snart.

   Ellers er der ro på personalegruppen og alle er kommet godt ind i det nye år.

  2. Bygningsmæssigt

   Vi skal snart i dialog med byggeteknisk afdeling omkring udskiftning af tag på huset og en evt. ombygning af 1. salen. Vi taler om at lave en opnormering af børnetallet i huset, således at vi går fra 10/35 til (11)12/37(38). Da vi ikke er startet dialogen endnu, så er der ikke så meget at berette. Jeg holder jer løbende underrettet.

  3. Pædagogisk

   Vi er stadig optaget af vores månedstemaer, som vi forsøger at udvikle og forfine for hver gang. Der laves en aktivitetsplan for alle 3 grupper for hver måned og Tina laver desuden et sanghæft til hvert tema. Lige nu er vi optaget af, at finde ud af, hvordan vi bliver mere systematiske i vores evaluering af vores temaer. Dette er også et emne, som vi er optaget af i lederteamet. Vi prøver forskellige tiltag af.

  4. Forældremæssigt:

   Min fornemmelse er generelt, at stemningen i forældregruppen er god og at når der er noget, så ender det på mit bord. Jeg vil gerne slå et slag for, at I fortsætter denne praksis og hvis der er noget der virker utydeligt eller ikke er beskrevet godt nok, så sig endelig til. Det er en vigtig del af mit arbejde at være i denne dialog.

  Ad.4: Kvalitetsrapporten

  Kvalitetssamtalen blev afholdt lige inden juleferien. Til samtalen deltager alle pædagogiske ledere, 1 medarbejderrepræsentant fra hvert hus, 2 forældrerepræsentanter fra bestyrelsen, dagtilbudslederen, skolelederen, områdechefen og 2 konsulenter fra kommunen.

  Vi talte om, at vores arbejde med de tidligere tilsyns og udviklingspunkter har været ret eksemplarisk og at der er god grund til, at rose hinanden for et rigtig godt forløb omkring begge punkter.

  Fremadrettet fik Sølyst dagtilbud ingen tilsynspunkter, men 2 udviklingspunkter. Det ene er mere fokus på samskabelse med forældrene og det andet er fokus på overvægt hos børn i et mere bredt perspektiv.

  Vi drøfter, hvordan rapporten ser ud for Gl. Egå Børnehus i forhold til vores udviklingspunkter og vi er rigtig godt med på alle parametre. Der er mange data, som understøtter, at vi er en institution i god udvikling og at vi er godt på vej mod visionen om, at blive en af de bedste daginstitutioner i Aarhus Kommune. Tina udtrykker stor tilfredshed, med den udvikling huset har været igennem over de seneste år og ser frem til, hvad 2018 skal bringe for os alle.

  Ad. 5: Kommende arrangementer

  Hvilke arrangementer er der i foråret, som involverer forældrerådet

  1. Fernisering i marts (13. marts)
   1. Der er ikke behov for forældrehjælp til dette arrangement, bortset fra stor opbakning.
  2. Personalefredag – er det en mulighed igen i år?
   1. Forældrerådet udtrykker deres opbakning til, at personalet holder en pædagogisk dag udenfor huset en fredag. Hvis der er børn, som har brug for pasning, varetages dette af vikarer. Tina laver et opslag, som ligges i hvert barns rum.
  3. Arbejdsdage for forældre mandag og tirsdag fra 15-18 i april
   1. Vi har igen brug for hjælp til diverse praktiske projekter rundt om i ned og udenfor huset. Vi fremhæver de 2 dage, når vi kommer nærmere.
  4. Overnatning for Solsikkerne fredag d. 2. juni
   1. Det er forældrerådet der støtter forældrene i Solsikkerne med arrangementet. Indbydelse følger.

  Ad. 6: Forældremøder med forskellige temaer

  Der er erfaringer med, at lave 3-4 fyraftensmøder i Vuggestuen Brohaven, hvor mødet ligger mellem 16 og 17. Det er mulig at få passet børn i tidsrummet. Emnerne kan tages op på forældreopfordring eller på baggrund af noget personalet er optaget af. Mulighederne for emner er mange og vi taler om, at emnerne kunne være alt fra sprog, motorik, kost, robusthed, det at være forældre, ……

  Vi arbejder videre med dette i lederteamet og i de forskellige huset og vender tilbage med mere.

  Ad. 7: Søgning hos fonde

  Kunne der være stemning for at søge diverse fonde for pengetilskud til forskellige aktiviteter og fysiske ønsker i huset? Lige nu kunne det fx være bålhytte, fodboldbane eller ladcykler.

  Jesper undersøger nærmere til næste møde.

  Ad. 8 Evt.

   

  Jeg beklager mange gange , at referatet først kommer ud nu.

  De bedste hilsner fra Tina

  07-02-2018
 •  Opslagstavleikon

  Telefonnumre i Børnehuset

   

  Pædagogisk leder: 2459 4576

  Vuggestuen:           2459 4577

  Børnehaven:           2459 4578

  01-02-2018
 •  Opslagstavleikon

  I dag har mælkebøtter været i gang skiftevis udenfor, i værkstedet og på stuerne.

   

  I værkstedet har vi været i gang med at lave edderkopper, på stuen har vi læst bøger og udenfor har vi leget.

  Vi er også nået dertil på året, hvor det nu er rigtig vigtigt, at børnene har den rette påklædning med.

   

  Det er MEGET vigtigt at børnene har både hue og vanter med, da det er begyndt at være koldt udenfor og vi er udenfor flere timer om dagen.

   

  Dbh personalet

   

   

  23-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  I dag har hele børnehavegruppen været på tur ud til farmshoppen

  Vi var ude og hente græskar til halloween-udsmykningen.

  De skal laves om til ansigter og sættes lys i, når de er blevet færdige.

   

  Til eftermiddag har vi spist madpakker ovre i værkstedet.

  Vi var udenfor til eftermiddag,hvor vi nød det gode vejr.

   

  Dbh personalet

  17-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre i Gl. Egå Børnehus

  Jeg har nu været tilbage i børnehuset i lidt over 4 uger efter min barsel.


  Det har været dejligt at komme tilbage og gense de kendte ansigter og møde de nye i institutionen.
  Jeg er sammen med Hanne og Rasmus ansvarlig for mælkebøtterne, som jeg efterhånden har lært godt at kende.

   

  Jeg er stadig ved at vænne mig til at gå på arbejde, når ikke lige min søn finder på at være syg, nu han er startet i vuggestue ;-)

   

  Efter at have været ude af huset i barselsperioden vil jeg gerne have en uformel sludder med jer engang når I henter jeres barn/børn.

  Selvfølgelig når tiden tillader det :-) På den måde kan vi spore os ind på hinanden og jeg kan lære jer lidt bedre at kende.

   

  Dbh Anne

  10-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Nyhedsbrev fra Tina d. 4. oktober 2017

   

  I dette nyhedsbrev kan du læse om:

  • Generelt
  • Spirerne
  • Nyt fra børnegruppen
  • Nyt fra personalegruppen
  • Månedstemaet motorik
  • Børnehusets fødselsdag d. 1. november
  • Ombygningen ovenpå i personalestuen
  • Vigtige datoer i oktober

   

  Generelt:

  Det er i sandhed en noget speciel årstid vi er inde i lige nu vejrmæssigt. Vejret er næsten omskiftelig hver time og derfor kræver det særlig opmærksomhed fra jeres side, i forhold til, at jeres børn har det rigtige udetøj med. Jeg vil gerne herigennem opfordre jer alle til, at kigge jeres barns kurv efter, om der stadig ligger sommertøj i som skiftetøj og om det tøj der ligger deri, er noget barnet stadig kan passe.

  Desuden vil jeg opfordre jer til, at I snart tænker i indkøb af flyverdragter og vinterstøvler. Når vi kommer efter efterårsferien, så plejer vi ret hurtigt at få brug for vintertøjet. Men lige nu er regntøj, termosæt, gummistøvler, overgangsjakke (her kan regnjakken tit bruges med en lidt tyk trøje under), gummistøvler og kondisko. Desuden og næsten allervigtigst – HUSK HJEMMESKO. Vores gulve er kolde og det gør en kæmpe forskel på børnenes snotdage, om de bruger hjemmesko eller ej. Man kan sagtens bruge sommerens sandaler som hjemmesko.

   

  Spirerne:

  Vi har i sidste uge afholdt fyraftensmøde for forældre med et barn i Spirerne og har desuden diskuteret i personalegruppen, hvor vi er henne med Spiregruppen lige nu. Det er blevet besluttet, at Spiregruppen nedlægges for denne gang og at de børn som lige nu går i gruppen, bliver til Mælkebøtter. Vi vil markere denne overgang for børnene inden ugens udgang.

  Spirerne har fungeret rigtig godt som overgangsgruppe, men pt. er der ikke ret mange børn i gruppen og vi har tid, ressourcer og mulighed for at rumme disse børn i Mælkebøtterne.

  Derfor er der i den næste tid 5 voksne i Mælkebøtterne (mandag og torsdag er der 6). De voksne i Mælkebøtterne, skal nok holde jer informeret om, hvordan vi dele børnene op i hverdagen og ikke mindst om, hvem jeres barn har som kontaktpædagog.

   

   

   

  Nyt fra børnegruppen

  Vi har i mandags budt velkommen til Astrid i Mælkebøtterne. Hun er 4 år gammel og familien kommer fra Mexico. Astrid har gået i institution i Danmark i 4 mdr og kan en lille smule dansk. Mor og far taler ikke dansk, men rigtig godt engelsk. Husk at være med til, at tage godt imod familien.

  Desuden bød vi mandags velkommen til brødrene Sebastian på 4 år (i Solsikkerne) og Oliver på 3 år (i Mælkebøtterne). Familien er flyttet hertil fra Hobro og drengene er rigtig godt i gang med at undersøge institutionen og legerelationerne nærmere.

  Hjertelig velkommen til begge familier.

   

  Nyt fra personalegruppen

  Vi har været ramt af lidt sygdom på skift i personalegruppen (det samme som børnene har været ramt af), men ellers er der ro på tropperne. Matias har meddelt mig, at han gerne vil ud og rejse i det nye år, så det betyder, at der skal findes en afløser fra 1. januar.

  Grethe og Anne skal på 1. hjælpskursus d. 24. oktober og så er alle pædagoger og Maria i huset ”up to date” på dette område. Hvis Mia skal blive i huset i længere tid, bliver hun også tilbudt et tilsvarende kursus.

   

  Månedstemaet motorik

  I denne måned er vi optaget af motorik. Der er lavet et ugeskema for alle grupper i huset, så børnene kommer rundt om emnet i løbet af oktober. Månedsskemaet ligger på intra.

  Alle børn i huset vil få lavet en Trasmo (registrering af motorikken) i løbet af måneden af personalet og de vil henvende sig til jer, hvis der er noget, som vi sammen skal tage fat på. Men ellers vil vi løbet af måneden komme med gode ideer til, hvordan I kan støtte jeres børn bedst mulig i deres motoriske udvikling via intra.

  Jeg har lagt de sange vi vil øve og blive gode til, inde på intra. Syng dem derhjemme – børnene elsker dem allerede og kan sagtens lære jer dem.

   

  Børnehusets fødselsdag d. 1. november

  Den 1. november fylder Gl. Egå Børnehus 50 år. Det kommer vi til at fejre hele dagen og det bliver et festlig dag, med børnene i centrum.

  Programmet for dagen bliver:

  6.30-9.30:

  Alle børn, forældre og søskende, kan spise rundstykker i fællesrummet eller på personalestuen.

  10.00-11.30:

  Vi får besøg af børn fra de andre afdelinger i Sølyst dagtilbud og laver forskellige boder og synger en masse sange. Der vil også være kagemand til alle børnene denne dag. Vores gæster spiser deres medbragte madpakker og går derefter hjem til deres egne institutioner igen.

  12.00-14.00:

  Reception i personalestuen for tidligere ansatte, eksterne samarbejdspartnere, naboer og ikke mindst personalet i huset.

  Vi glæder os i den grad til at hylde vores hus (som jo er meget ældre end 50 år) og til at I sammen med os, gør det til en ganske særlig dag. Det bliver stort.

   

  Ombygning ovenpå i personalestuen:

  Byggetilladelsen er i hus!!

  Det betyder, at vi lige nu får besøg af en masse håndværkere, som vil give deres bud på prisen i licitationen. Hvis alt går som planlagt, så starter selve ombygningen 2. november (dagen efter fødselsdagen) og er færdiggjort inden jul.

  Det der skal laves er, at der skal sættes en dør i endegavlen på personalestuen og laves en trappe ned fra 1.sal. Desuden skal der installeres et aba-anlæg, så vi fremadrettet kan benytte personalestuen til at tage en gruppe med op i løbet af formiddagen eller på andre tidspunkter, hvor det er hensigtsmæssigt, at dele børnene i mindre grupper.

  Rummet skal stadig fungere, som personalestue også. Vi glæder os til at få dette bragt iorden, da det giver os langt større fleksibilitet i rummet.

  Jeg har desuden søgt kommunen om en overbygning til vuggestuens barnevogne. Denne ansøgning er modtaget, men ikke behandlet endnu.

   

  Vigtige datoer i oktober

  26.10: Forældrekaffe i værkstedet (det er annonceret til d. 27. oktober, men vi flytter det til om torsdagen d. 26. oktober)

   

  04-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra forældrerådsmødet d. 15. august 2017

   

  1.

  Godkendelse af referatet

  a.

  Tilføjelse til referatet: Man kan i referatet få den opfattelse, at der under evalueringen af overnatningen havde været problemer med for indtag af for meget indtag af alkolhol. Det var der på ingen måde. Det vi talte om under punktet, var en mere principiel diskussion, som gik på, om der overhovedet skulle drikkes alkohol til et sådant arrangement og om man skulle sætte evt. begrænsninger på.

  2.

  Godkendelse af dagsordenen

  3.

  Nyt fra bestyrelsen

  Der er møde i næste uge, hvor der skal tales om kosten. Kan det lade sig gøre i alle huse og hvordan ser økonomien ud?

  Forældretilfredshedsundersøgelser i hele Sølyst dagtilbud ses igennem

  Der er kommet ny leder i Labyrinten, Gyrithe pr. 1. august 2017

  Ulla som er leder i dagplejen, går på pension pr. 1. november

  Sygefraværssamtaler er strømlinet med dagtilbudsleder og pædagogisk leder til stede

  Ny bestyrelse skal snart etableres -forslag om forlængelse af bestyrelsesperiode fra 1 år til 2 år tages op

  4.

  Nyt fra huset

  Anne vender snarligt tilbage -pr. 6. september

  Mia kommer primært til at være i vuggestuen

  Randi forlænger sit flexjob her med 6 mdr.

  Tina starter på diplom i ledelse og første modul varer fra slut august til december. Hun passer selvfølgelig hendes job i huset ved siden af!

  3 nye børn er startet i vuggestuen (nu er der 12)

  30 børn i børnehaven (med spirerne) -10 børn i storebørnsgruppen

  Spirerne fungerer rigtig godt -vuggestuebørnene viser selv deres parathed, og så griber pædagogerne det -ligeså med overgang til børnehaven

  Rødderne, Spirerne, Mælkebøtterne og Solsikkerne er navnene på stuerne

  Brand-og evakueringsinstrukser er opdateret

  Børnehuset har fået bevilget penge til en brandtrappe i personalestuen ovenpå samt indsat dør og fjernet radiator -personalestuen må bruges til opholdsrum, når byggetilladelsen er hentet ind

  5.

  Formandens beretning -hvad er sket det sidste års tid?

  Madordning og retningslinjer ift. kostpolitik

  Forældretilfredshedsundersøgelse

  Julefrokost

  Kemigennemgang

  Velkomstmateriale

  Personalefredag

  Forældrerådets arbejde -forældrerødder og suppleanters roller -synliggørelse af forældrerådet

  14 dage før forældrerådsmødet annonceres det på intra

  6.

  Læreplaner:

  Sølyst Dagtilbud har fundet fælles fodslag omkring Månedstemaer. Der er lavet udførlige ugeplaner på baggrund af Månedstemaerne, som ligger på intra

  Referent: Rebecca

  28-08-2017
 •  Opslagstavleikon

  Vi har på nuværende tidspunkt særligt fokus på lærerplanstemaet krop og bevægelse og har valgt at novembermånedsemne skal være motorik i huset. 

  Derfor har vuggestuegruppen i dag været inde og lege i puderummet. Vi har kravlet og klatret, hoppet og rutschet samt vippet og gynget. I kan se billeder fra aktiviteten under fotoalbum på intra. 

  Vi samling har vi sunget sange med fagter og med fokus på kropsbevidsthed. 

   

  04-11-2015
 •  Opslagstavleikon

  Så er vi gået ind i oktober og har nu fokus på læreplanstemaet som omhandler kroppen, bevægelse og motorik. Vi har i dag i vuggestuen lavet motorikbane på stuen, hvor vi har hoppet på trampolin, gået på balancesten, kravlet igennem tunnel og gynget. Se billederne. 

  Sarah er startet i vuggestuen og har første dag på mandag. Vi glæder os til at hun kommer. 

   

  Vi har været meget heldige med vejret den seneste tid men lige om lidt kommer efteråret for alvor så husk overtøj, fodtøj og passende skiftetøj i kurven. I må gerne medbringe en hue til sovekassen. 

  01-10-2015
 •  Opslagstavleikon

  Vuggestuen har også haft en god dag...

   I formiddags bagte ronja, Astrid og Therese boller, som vi har spist til eftermiddagsmaden. 

   

  Christian har gået 2 skridt helt selv😊

  Lucca ruller hele tiden fra mave til ryg og tilbage igen. 

   

  Vi har været på legepladsen både i formiddags og til eftermiddag og nyde det gode vejr. Her har vi leget i sandkassen og gynget. 

  30-09-2015
 •  Opslagstavleikon

  Vuggestuen har i dag været sammen med mindstegruppen...

   

  vi har sunget og spillet på instrumenter. Vi sang lille Peter edderkop, mester Jakob, mariehønen evigglad imens der blev raslet med rasleæg og trommet. 

   

  Efterfølgende har vi leget balancelege, kravlet, hoppet, trillet og rullet på bold. 

  27-08-2015
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre og børn i mindstegruppen

   

  Først vil vi gerne byde velkommen til Kenya og Sarah, som er startet 1. august og velkommen tilbage til Gl. Egå Børnehus til alle jer andre. Vi håber I alle har haft en dejlig sommer.

  Den 1. august blev børnehaven til en integreret institution og vi har budt vores første vuggestuebarn, Therese velkommen. Den 16. starter Lucas og Astrid og den 1. september kommer Lucca og Christian. 
  Da opstarten af vuggestuen er en proces, har vi i huset besluttet at Maria og jeg skal have ansvaret for mindstegruppen i børnehaven i en periode og det er vi rigtig glade for. 

   

  Mindstegruppen består af 7 skønne piger: Selma (3 år), Anna (3 år), Alberte (3 år), Sarah (snart 3), Kenya (snart 3), Carmen (2 år) og Emma J (2 år), som vil følge hinanden igennem deres børnehavetid. 

   

  Da børnegruppen er ny og vil være den gruppe nye børn i børnehaven kommer ind i, vil vi have fokus på og arbejde meget med trivsel, relationsdannelse og venskab. I venskaber mærker barnet, hvad det betyder at være sammen med andre og barnet lærer at tage et socialt ansvar. 

  Vi vil både anvende fællesskabet og lege som en gruppe, hvor barnet kan opbygge og styrke sine sociale kompetencer og tilegne sig spilleregler for samvær, leg og aktiviteter samt udfordre legerelationer og åbne op for nye venskaber i små legegrupper. 

   

  Yderligere vi vil have fokus på selvstændighed og selvhjulpenhed. At starte i børnehave stiller også nye krav til de daglige færdigheder eks. selv at tage tøj på og af, toiletbesøg, smøre sin egen mad m.m. 

   

  Om tirsdagen vil vi tage på tur. Derfor vil vi gerne opfordre til at I senest afleverer kl. 9. Det kan igen veksle imellem at tage af sted alle sammen eller i en mindre gruppe. Hvis kommende fødselsdagsbørn har lyst til at holde fødselsdag derhjemme kommer vi gerne på besøg om tirsdagen. Tag en snak med personalet. 
  På tirsdag d. 11. august tager vi alle på tur til legepladsen ved Kringelvej. 

   

  Desværre skal vi på sigt give slip på de skønne piger, derfor arbejder vi selvfølgelig tæt sammen med Anne, Bente, Trine og Tina og vurderer om det giver mening og fungerer for børnene, jer forældre og os.  

   

  Hvis I har nogle spørgsmål eller kreative ideer er I mere end velkommen til at kontakte os. 

   

  Med Venlig Hilsen
  Maria og Lene

  06-08-2015
 •  Opslagstavleikon

  HUSK I MORGEN STARTER FROKOSTORDNINGEN...

  Det betyder at i kun skal medbringe eftermiddagsmadpakken. I kan se den kommende menu på Monas hjemmeside samt på opslaget i børnehaven. 

  30-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  I dag d. 30. Juni har vi været på legepladsen, hvor vi har malet på staffelier, cyklet, spillet fodbold omme på græsset, pustet sæbebobler og fået massage m.m.

  se billeder fra formiddagen på intra.

   

  i morgen byder vi velkommen til 3 nye piger, som hedder Anna, Gerda og Frida og deres familier. 

  30-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  I dag har vi budt velkommen til Emma og Amalie, som er startet på ballonstuen. 

   

  Ellers har vi været på legepladsen, hvor der blev cyklet og gynget. 

  På stjernestuen har vi leget med kartoffelmels splat og hoppet på trampolin. Til samling snakkede vi om grimme ord og at blive holdt udenfor. 

   

   

  01-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  Kaninens fødselsdagsfest... 

  I dag har vi haft besøg af musikskolen Laura og æsken, som inviterede os til kaninens fødselsdagsfest. Vi har sunget og danset, spillet musik og leget med balloner og sæbeboblemaskine. Se billederne fra festen på intra. 

   

  Vi har også fejret Nicolaj, som bliver 4 år i dag🎉 

  god weekend til alle. 

  29-05-2015
 •  

  Velkommen tilbage fra Kristi himmelfartsferien😊

   

  I dag har mellemgruppen været i værkstedet med Trine. Her har de malet på skift med ecoline maling. De fik til opgave at individuelt male en Tiger samt i fællesskab male skoven og dens dyr. Se gerne resultatet på ballonstuen.

   

  På stjernestuen har der været mulighed for fordybelse med perler og til samling har vi sunget, skiftet til at fortælle om vores ferie og leget hund, der er nogen der har taget dit kødben. 

   

  På ballonstuen har de lavet blomster af perler og til samling uddelte de de sidste diplomer og sunget sange. 

   

  Yderligere har vi fået den nye fremmøde skærm. Så i skal fremover klikke jer ind når i kommer og klikke ud når i går. Vi vil gerne at i ALLE går på intra og tilføjer et billede af jeres barn samt justere de forventede komme-og-gå tider. Spørg endelig hvis i er i tvivl. 

   

  Mvh personalet

   

   

  18-05-2015