BørneIntra v2.18

Velkommen til Gl. Egå Børnehus

- en lille oase for vuggestue og børnehavebørn

Billede

 

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Århus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. 

Seneste nyhed...

Husk forældrekaffe i værkstedet på torsdag

- tryk her, for at se mere

  Billede

På torsdag vil der blive gjort klar til forældrekaffe i værkstedet. Tina er desværre ikke tilstede, da hun er på kursus til kl. 16, men I er velkomne til at komme forbi i tidsrummet 15-16.30 og møde hinanden til en uforpligtende snak. Anne vil forsøge at komme forbi i tidrummet, men kun hvis det er muligt for hende at komme afsted.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Referat fra forældrerådsmødet d. 10. januar 2018

  Tilstede: Mads (far til Idun og Vilfred), Peter (far til Alberte), Jesper (far til Sarah og Frederik), Jonas (far til Albert), Trine (medarbejderrepræsentant), Tina (leder og referent)

  Afbud fra Anna og Rebecca

  Dagsorden:

  1. Referat fra sidst godkendt
  2. Dagsorden godkendt
  3. Huset lige nu:
  4. Kvalitetsrapporten
  5. Kommende arrangementer
  6. Forældremøder med forskellige temaer
  7. Søgning hos fonde
  8. Evt.

    

   

  Ad. 1: Referat fra sidst godkendt

  Ad. 2: Dagsorden godkendt

  Ad. 3: Huset lige nu:

  1. Personalemæssigt

   Matias er nu taget på rejse om på den anden side af jorden. Vi er i gang med at finde en afløser for ham. Det har ikke været helt let, da den vikar vi troede det skulle være, måtte melde fra. Vi finder en løsning snart.

   Ellers er der ro på personalegruppen og alle er kommet godt ind i det nye år.

  2. Bygningsmæssigt

   Vi skal snart i dialog med byggeteknisk afdeling omkring udskiftning af tag på huset og en evt. ombygning af 1. salen. Vi taler om at lave en opnormering af børnetallet i huset, således at vi går fra 10/35 til (11)12/37(38). Da vi ikke er startet dialogen endnu, så er der ikke så meget at berette. Jeg holder jer løbende underrettet.

  3. Pædagogisk

   Vi er stadig optaget af vores månedstemaer, som vi forsøger at udvikle og forfine for hver gang. Der laves en aktivitetsplan for alle 3 grupper for hver måned og Tina laver desuden et sanghæft til hvert tema. Lige nu er vi optaget af, at finde ud af, hvordan vi bliver mere systematiske i vores evaluering af vores temaer. Dette er også et emne, som vi er optaget af i lederteamet. Vi prøver forskellige tiltag af.

  4. Forældremæssigt:

   Min fornemmelse er generelt, at stemningen i forældregruppen er god og at når der er noget, så ender det på mit bord. Jeg vil gerne slå et slag for, at I fortsætter denne praksis og hvis der er noget der virker utydeligt eller ikke er beskrevet godt nok, så sig endelig til. Det er en vigtig del af mit arbejde at være i denne dialog.

  Ad.4: Kvalitetsrapporten

  Kvalitetssamtalen blev afholdt lige inden juleferien. Til samtalen deltager alle pædagogiske ledere, 1 medarbejderrepræsentant fra hvert hus, 2 forældrerepræsentanter fra bestyrelsen, dagtilbudslederen, skolelederen, områdechefen og 2 konsulenter fra kommunen.

  Vi talte om, at vores arbejde med de tidligere tilsyns og udviklingspunkter har været ret eksemplarisk og at der er god grund til, at rose hinanden for et rigtig godt forløb omkring begge punkter.

  Fremadrettet fik Sølyst dagtilbud ingen tilsynspunkter, men 2 udviklingspunkter. Det ene er mere fokus på samskabelse med forældrene og det andet er fokus på overvægt hos børn i et mere bredt perspektiv.

  Vi drøfter, hvordan rapporten ser ud for Gl. Egå Børnehus i forhold til vores udviklingspunkter og vi er rigtig godt med på alle parametre. Der er mange data, som understøtter, at vi er en institution i god udvikling og at vi er godt på vej mod visionen om, at blive en af de bedste daginstitutioner i Aarhus Kommune. Tina udtrykker stor tilfredshed, med den udvikling huset har været igennem over de seneste år og ser frem til, hvad 2018 skal bringe for os alle.

  Ad. 5: Kommende arrangementer

  Hvilke arrangementer er der i foråret, som involverer forældrerådet

  1. Fernisering i marts (13. marts)
   1. Der er ikke behov for forældrehjælp til dette arrangement, bortset fra stor opbakning.
  2. Personalefredag – er det en mulighed igen i år?
   1. Forældrerådet udtrykker deres opbakning til, at personalet holder en pædagogisk dag udenfor huset en fredag. Hvis der er børn, som har brug for pasning, varetages dette af vikarer. Tina laver et opslag, som ligges i hvert barns rum.
  3. Arbejdsdage for forældre mandag og tirsdag fra 15-18 i april
   1. Vi har igen brug for hjælp til diverse praktiske projekter rundt om i ned og udenfor huset. Vi fremhæver de 2 dage, når vi kommer nærmere.
  4. Overnatning for Solsikkerne fredag d. 2. juni
   1. Det er forældrerådet der støtter forældrene i Solsikkerne med arrangementet. Indbydelse følger.

  Ad. 6: Forældremøder med forskellige temaer

  Der er erfaringer med, at lave 3-4 fyraftensmøder i Vuggestuen Brohaven, hvor mødet ligger mellem 16 og 17. Det er mulig at få passet børn i tidsrummet. Emnerne kan tages op på forældreopfordring eller på baggrund af noget personalet er optaget af. Mulighederne for emner er mange og vi taler om, at emnerne kunne være alt fra sprog, motorik, kost, robusthed, det at være forældre, ……

  Vi arbejder videre med dette i lederteamet og i de forskellige huset og vender tilbage med mere.

  Ad. 7: Søgning hos fonde

  Kunne der være stemning for at søge diverse fonde for pengetilskud til forskellige aktiviteter og fysiske ønsker i huset? Lige nu kunne det fx være bålhytte, fodboldbane eller ladcykler.

  Jesper undersøger nærmere til næste møde.

  Ad. 8 Evt.

   

  Jeg beklager mange gange , at referatet først kommer ud nu.

  De bedste hilsner fra Tina

  07-02-2018
 •  Opslagstavleikon

  Telefonnumre i Børnehuset

   

  Pædagogisk leder: 2459 4576

  Vuggestuen:           2459 4577

  Børnehaven:           2459 4578

  01-02-2018
 •  Opslagstavleikon

  I dag har mælkebøtter været i gang skiftevis udenfor, i værkstedet og på stuerne.

   

  I værkstedet har vi været i gang med at lave edderkopper, på stuen har vi læst bøger og udenfor har vi leget.

  Vi er også nået dertil på året, hvor det nu er rigtig vigtigt, at børnene har den rette påklædning med.

   

  Det er MEGET vigtigt at børnene har både hue og vanter med, da det er begyndt at være koldt udenfor og vi er udenfor flere timer om dagen.

   

  Dbh personalet

   

   

  23-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  I dag har hele børnehavegruppen været på tur ud til farmshoppen

  Vi var ude og hente græskar til halloween-udsmykningen.

  De skal laves om til ansigter og sættes lys i, når de er blevet færdige.

   

  Til eftermiddag har vi spist madpakker ovre i værkstedet.

  Vi var udenfor til eftermiddag,hvor vi nød det gode vejr.

   

  Dbh personalet

  17-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre i Gl. Egå Børnehus

  Jeg har nu været tilbage i børnehuset i lidt over 4 uger efter min barsel.


  Det har været dejligt at komme tilbage og gense de kendte ansigter og møde de nye i institutionen.
  Jeg er sammen med Hanne og Rasmus ansvarlig for mælkebøtterne, som jeg efterhånden har lært godt at kende.

   

  Jeg er stadig ved at vænne mig til at gå på arbejde, når ikke lige min søn finder på at være syg, nu han er startet i vuggestue ;-)

   

  Efter at have været ude af huset i barselsperioden vil jeg gerne have en uformel sludder med jer engang når I henter jeres barn/børn.

  Selvfølgelig når tiden tillader det :-) På den måde kan vi spore os ind på hinanden og jeg kan lære jer lidt bedre at kende.

   

  Dbh Anne

  10-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra forældrerådsmødet d. 15. august 2017

   

  1.

  Godkendelse af referatet

  a.

  Tilføjelse til referatet: Man kan i referatet få den opfattelse, at der under evalueringen af overnatningen havde været problemer med for indtag af for meget indtag af alkolhol. Det var der på ingen måde. Det vi talte om under punktet, var en mere principiel diskussion, som gik på, om der overhovedet skulle drikkes alkohol til et sådant arrangement og om man skulle sætte evt. begrænsninger på.

  2.

  Godkendelse af dagsordenen

  3.

  Nyt fra bestyrelsen

  Der er møde i næste uge, hvor der skal tales om kosten. Kan det lade sig gøre i alle huse og hvordan ser økonomien ud?

  Forældretilfredshedsundersøgelser i hele Sølyst dagtilbud ses igennem

  Der er kommet ny leder i Labyrinten, Gyrithe pr. 1. august 2017

  Ulla som er leder i dagplejen, går på pension pr. 1. november

  Sygefraværssamtaler er strømlinet med dagtilbudsleder og pædagogisk leder til stede

  Ny bestyrelse skal snart etableres -forslag om forlængelse af bestyrelsesperiode fra 1 år til 2 år tages op

  4.

  Nyt fra huset

  Anne vender snarligt tilbage -pr. 6. september

  Mia kommer primært til at være i vuggestuen

  Randi forlænger sit flexjob her med 6 mdr.

  Tina starter på diplom i ledelse og første modul varer fra slut august til december. Hun passer selvfølgelig hendes job i huset ved siden af!

  3 nye børn er startet i vuggestuen (nu er der 12)

  30 børn i børnehaven (med spirerne) -10 børn i storebørnsgruppen

  Spirerne fungerer rigtig godt -vuggestuebørnene viser selv deres parathed, og så griber pædagogerne det -ligeså med overgang til børnehaven

  Rødderne, Spirerne, Mælkebøtterne og Solsikkerne er navnene på stuerne

  Brand-og evakueringsinstrukser er opdateret

  Børnehuset har fået bevilget penge til en brandtrappe i personalestuen ovenpå samt indsat dør og fjernet radiator -personalestuen må bruges til opholdsrum, når byggetilladelsen er hentet ind

  5.

  Formandens beretning -hvad er sket det sidste års tid?

  Madordning og retningslinjer ift. kostpolitik

  Forældretilfredshedsundersøgelse

  Julefrokost

  Kemigennemgang

  Velkomstmateriale

  Personalefredag

  Forældrerådets arbejde -forældrerødder og suppleanters roller -synliggørelse af forældrerådet

  14 dage før forældrerådsmødet annonceres det på intra

  6.

  Læreplaner:

  Sølyst Dagtilbud har fundet fælles fodslag omkring Månedstemaer. Der er lavet udførlige ugeplaner på baggrund af Månedstemaerne, som ligger på intra

  Referent: Rebecca

  28-08-2017
 •  Opslagstavleikon

  Vi har på nuværende tidspunkt særligt fokus på lærerplanstemaet krop og bevægelse og har valgt at novembermånedsemne skal være motorik i huset. 

  Derfor har vuggestuegruppen i dag været inde og lege i puderummet. Vi har kravlet og klatret, hoppet og rutschet samt vippet og gynget. I kan se billeder fra aktiviteten under fotoalbum på intra. 

  Vi samling har vi sunget sange med fagter og med fokus på kropsbevidsthed. 

   

  04-11-2015
 •  Opslagstavleikon

  Vuggestuen har også haft en god dag...

   I formiddags bagte ronja, Astrid og Therese boller, som vi har spist til eftermiddagsmaden. 

   

  Christian har gået 2 skridt helt selv😊

  Lucca ruller hele tiden fra mave til ryg og tilbage igen. 

   

  Vi har været på legepladsen både i formiddags og til eftermiddag og nyde det gode vejr. Her har vi leget i sandkassen og gynget. 

  30-09-2015