BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagplejen Åby

Hvis I ønsker at vide mere om dagplejen, så ring til pædagogisk leder Lone Pedersen på tlf. 31240011.

Billede

Gl. Åby Dagtilbud består af Dagplejen Åby og Vuggestuerne Heimdalsvej, Nannasvej og Silkeborgvej samt de integrerede institutioner Hobbitten, Perlen og SolsikkenÅby. Vi har en fælles dagtilbudsleder, som har det overordnede ansvar for vores område. Der er ansat en pædagogisk leder i hver af de syv afdelinger, som har ansvaret for den daglige drift.

Vi har ansat 21 dagplejere i vores distrikt, som geografisk dækker området Åbyhøj, Hasle og ned i Gl. Åby.

I dagplejen fokuserer vi på det nære og hjemlige, og på den tætte kontakt til en enkelt voksen. Vi ønsker gennem hjemlig hygge, omsorg og individuelle hensyn, at give børnene en tryg og rolig hverdag i små grupper.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag