BørneIntra v2.19

Velkommen til Børnehuset Vores Sted

Skiftende billeder

Fra 1. august 2019 fusioner Beboernes Børnehus og Vuggestuen Mindegade - og flytter i et nyt, flot hus på Livøsmøgen i det skønne øgade-kvarter.
Afdelingen, som er en del af Midtbyens Dagtilbud og lokaldistrikt Samsøgades Skole, har fået navnet Børnehuset Vores Sted.
De to fusionerede afdelingerne har gennem mange år delt pædagogsik leder og arbejdet ud fra de samme værdier og pædagogiske principper.
Så på trods af sammenlægningen vil meget stadig være "som før" - mens andet vil ændre sig i takt med arbejdet i den nye, fælles integrerede instituion.
Hjemmesiden er under revidering - og i den første tid vil indholdet primært afspejle det tidligere Beboernes Børnehus. 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Beboernes Børnehus holder lukket i uge 29 og 30. Der er fællespasning  for hele dagtilbuddet i vuggestuen Ny Vimmerby for de børn, der er tilmeldt.
  Hvis der skulle opstå et akut pasningsbehov for ikke tilmeldte børn, så kan pæd. leder Lone Vad  Aagaard kontaktes i uge 29 på tlf: 41873699

  og pæd. leder Susanne Olesen i uge 30 på tlf: 41873706

  Rigtig god sommer!

  09-07-2019
 •  Opslagstavleikon

  FÆLLESPASNING I DAGTILBUDDET
  I perioder, hvor mange børn holder ferie, tilbyder vi fællespasning til de børn, der har brug for at blive passet.
  Vi samler børnene i én af dagtilbuddets afdelinger følgende dage:

  De tre hverdage før påske

  Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag

  Uge 29 og 30 (sommerferie)

  Hverdagene mellem jul og nytår

  Ferie og pasning i fællespasnings-perioder tastes i god tid på BørneIntra.

  23-03-2018
 •  Opslagstavleikon

  Telefoner i Beboernes Børnehus
  Pædagogisk leder, Bente Lange 4187 3692

  Børnehaven: 2384 4905

  Børnehaven: 2384 4906

  Vuggestuen: 2384 4907

   

  10-07-2019
 •  Opslagstavleikon

  Fælles feriepasning i dagtilbuddet


  de tre hverdage før påske
  fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  sommerferie uge 29 og 30
  hverdagene mellem jul og nytår

  Der skal til alle perioder indtastes mødetider/fri- og feriedage via BørneIntra

  11-10-2016