BørneIntra v2.17

Velkommen til Mårslet Dagtilbud

Billede

Seneste nyhed...

Dagsorden til dagtilbudsbestyrelsesmøde

Kære forældre og medarbejdere

 

Så er der dagsorden til næste bestyrelsesmøde, hvor vi skal drøfte kommunikation - som i år, er vores faste punkt på alle møder, samt overgang fra dagtilbud til skole, hvor der har været godt gang i samarbejdet med skole, med at udvikle samarbejdet og arbejder ud fra et nyt årshjul.

Vi skal også følge op på kvalitetssamtale, som netop er afviklet, med deltagelse af tre repræsentanter fra bestyrelsen.

 

Venli hilsen Birgitte Rasmussen