BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Velkommen til Skovgårdsparkens Børnehaves hjemmeside

  Billede

Om børnehaven

Børnehaven er en selvejende institution med egne vedtægter og overenskomst med Århus Kommune. Børnehaven har en bestyrelse bestående af 9 forældrevalgte forældre + en fra personalegruppen. Lederen deltager - uden stemmeret.
Børnehaven er beliggende i et blandet boligområde med lejligheder og villaer.
I vores nærmiljø har vi nogle dejlige grønne områder: Brabrand Sø/Brabrand Skov/Hans Broges Skov, desuden har vi bibliotek og indkøbscenter i nærheden, og vi har også gode busforbindelser, så vi kan let komme langt omkring.
Huset

Skovgårdsparkens Børnehave er tegnet af Black Pedersen og opført i 1966. Den er bygget i gule mursten og har mange vinduer til både øst og vest. I 1985 fik børnehaven udskiftet tag og lofter.
Børnehaven har et areal på 358 m². Den er meget traditionelt opbygget med 3 grupperum, som forbindes med en lang gang, som gør at børnehaven virker som 3 små børnehaver, der arbejder ud fra de samme værdier. Til hvert grupperum er der 2 disponible rum, f.eks. dukkekrog og puderum, som bliver brugt flittigt, for her er der mulighed for at være lidt i ro og at lege uden voksenopsyn. I hver gruppe er der 20 - 22 børn.
Børnehavens indretning støtter godt op om vores pædagogiske praksis.
Legepladsen

Legepladsen er ca. 2500 m². Legepladsen er bygget op i zoner med mulighed for fordybelse og bevægelse på forskellige udviklingstrin. Legepladsen er kuperet og den er indrettet med legehuse/gynger/fodboldbane/legehuse/cykelbane med vigepladser og en dejlig stor bålhytte. Der er også plantet forskellige træer og buske, som tiltrækker forskellige insekter og dyr, og som giver mulighed for at komme i skygge. Et stort hit er vores vandpumpe og drikkefontæner.
Der er fliser, græs, cykelbane, ”kælkebakke”, et område med høje træer (skoven), bålhus, buske, blomster og bede til at så i.
Vores legeplads er under stadig udvikling og sikkerheden bliver fortløbende gennemgået.
Vi har et legepladsudvalg, som kommer med idéer til nye legeredskaber, beplantning og vedligeholdelse/renovering og nye udfordrende legemuligheder. Udvalget holder møde min. 2 gange årligt. Vi holder en årlig arbejdsaften for børn/forældre og personale.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag