BørneIntra v2.18

Velkommen til Skødstrup Dagtilbud

Skiftende billeder

Vi følger dit barn hele vejen

 

Skødstrup Dagtilbud består af ti afdelinger:
fem integrerede institutioner, tre børnehaver, en vuggestue og en dagplejeafdeling.


Er du ny forælder i Skødstrup Dagtilbud? Se velkomstpjecen her:

Seneste nyhed...

Forældre og børn i Skødstrup kan blive del af ny institution et år før åbning

Skødstrup Dagtilbud åbner midt i august en midlertidig afdeling, som bliver forløber til den nye institution, der skal bygges på Ny Studstrupvej 3D. Alle børn og medarbejdere følger med, når den nye institution åbner om et år.

  Billede

En ny og spændende afdeling af Skødstrup Dagtilbud forventes at stå færdig på Ny Studstrupvej i august 2019, men inden længe er der faktisk mulighed for, at nye forældre kan sikre deres barn en plads i den nye kommende institution.

Vi har fået en unik mulighed for at lave en ’forløber’ til den nye afdeling på Ny Studstrupvej 3D. Det giver os flere fordele: Vi kan afhjælpe efterspørgslen på vuggestuepladser, og vi kan sikre, at en stor del af børnene og det pædagogiske personale kender hinanden godt, når vi åbner institutionen på Ny Studstrupvej.

Den midlertidige afdeling får plads til 24 vuggestuebørn og 8 medarbejdere. Desværre var det ikke muligt at finde tidssvarende og tilfredsstillende lokaler til formålet i Skødstrup. Heldigvis fandt vi en velegnet bygning, der indtil for nylig har fungeret som børnehave på Skodshøjen 2 i Risskov. 

Vi er beviste om, at afstanden fra Skødstrup til Risskov ikke er optimal, men valget af de fysiske rammer har været afgørende for beslutningen. I Skodshøjen 2 kan vi tilbyde børn og forældre en tryg og velfungerende hverdag, og det er det vigtigste.


Noget stort der starter i det små
Børn og forældre har altså med den midlertidige afdeling i Risskov mulighed for at blive en del af den nye institution, som bliver lidt ud over det sædvanlige. Hustømrerne, med underrådgiverne SMAK architects - Proces Arkitekter - Midtconsult og Learning Space blev netop valgt til at bygge institutionen på Ny Studstrupvej 3D på grund af et modigt og spændende forslag til en daginstitution, der inviterer til leg og bevægelse. Derudover bliver udeliv, motorik, kreativitet og sundhed nogle af afdelingens pædagogiske trædesten.

Tidligere er de børn, der ikke har været plads til i Skødstrup, blevet anvist plads i Skæring Dagtilbud. Da efterspørgslen på vuggestuepladser ligeledes er stor i Skæring, vil det ikke længere være muligt. Ved at lave en forløber til Ny Studstrupvej 3D får vi mulighed for at åbne den nye institution et år før – bare på en anden lokation. Den nye institution på Ny Studstrupvej 3D er aldersintegreret, og det betyder, at man sikrer sit barn en plads i institution helt frem til skolestart, hvis man får tilbud en plads forløberen til den nye institution. Lars Nielsen, pædagogisk leder af Børnehuset Myrhøjen, kommer til at varetage den pædagogiske ledelse af Skodshøjen 2.

De bedste hilsner 
Else Kjær, dagtilbudsleder, og Lars Nielsen, Pædagogisk leder.

 

Har dit barn fået tilbudt plads i Skodshøjen 2? Læs mere her.

Åbent hus i Skodshøjen 2
Alle interesserede forældre er velkommen til at besøge afdelingen på Skodshøjen 2 i Risskov, når der holdes åbent hus den 4. juni, 11. juni og 2. juli fra kl. 15 – 17. Til stede vil være dagtilbudsleder, Else Kjær, og pædagogisk leder, Lars Nielsen. 

Opslagstavle...

 •  

  FAMILIE GRUPPER i DAGTILBUD

  Der er mange måder at være familie på, og nogle gange kan vi komme ind i en negativ spiral, som påvirker barnets trivsel derhjemme eller i daginstitutionen eller dagplejen.

  Ideen med familiegruppen er at støtte det enkelte barns trivsel og udvikling ved at skabe fokus på den hverdag, som barnet indgår i.

  Vi vil alle sammen vores børn det bedste. Og vi tror på, at det er de voksne omkring barnet, som skaber rammerne for at barnet trives og udvikler sig.

  Når vi mødes i familiegruppen, skaber vi rum for glædesfyldte øjeblikke, hvor vi sammen leger og laver forskellige aktiviteter. Undervejs reflekterer vi over hverdagens udfordringer, som både kan udspille sig derhjemme og i familiegruppen.

  Vi samler på positive øjeblikke, for vi tror på, at det som vi fokuserer på, har det med at vokse.

  Vækker det din interesse, og har du lyst til at vide mere, så tal med dit barns institution om det, eller kontakt os på mobil. 41848666 på mandage kl. 10.30 – 15.00.

  Se endvidere vedhæftede link:

  aarhus.dk/familiegrupper

  De bedste hilsner

  Hanne Madsen, Helle Karlsen og Annie Damsgaard

   

  09-07-2018