Bestyrelsen

 

Katrinebjergparkens Vuggestue er en selvejende institution, der fungerer efter en enstrenget model. Det betyder, at der kun er en bestyrelse i forbindelse med vuggestuen. Vuggestuens bestyrelse består af otte forældre og to repræsentanter fra personalet. Der hænger billeder af bestyrelsen ved indgangen.
 
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen af forældrene på generalforsamlingen, der afholdes i september. For at skabe et kontinuerligt bestyrelsesarbejde tilstræbes det, at medlemmerne sidder i flere perioder, og at bestyrelsesformanden har været med i mindst et år som menigt medlem. Bestyrelsen holder møde seks gange årligt udover generalforsamlingen.
 
Lederen er med til bestyrelsesmøderne, men er ikke stemmeberettiget. 
 
Bestyrelsen repræsenterer vuggestuen udadtil. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for vuggestuens drift, herunder budget, økonomi, personaleforhold og er i samarbejde med personalet med til at lægge den overordnede pædagogiske linje.
 
Forud for hvert bestyrelsesmøde laves en dagsorden, som fordeles til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Alle forældre i vuggestuen kan stille forslag til dagsordenen ved at kontakte formanden, lederen eller et bestyrelsesmedlem. På bestyrelsesmødet arbejdes ud fra dagsordenen, som kan spænde fra det pædagogiske grundlag for vuggestuen, personalegruppen, nye arbejdsmetoder, økonomi, kommunale konsekvenser, projekter som for eksempel planlægning af foredrag om pædagogik og meget mere.
 
Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et referat, der lægges ud til forældre og personale. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshedspligt. Alle skriver under på en tavshedserklæring ved første bestyrelsesmøde efter valg.
 
Oversigt over medlemmer af bestyrelsen