Arbejdsmiljøpolitik

 

I udarbejdelsen af vores arbejdsmiljøpolitik har vi taget udgangspunkt i Børn & Unge Afdelingens (Århus Kommune magistratens 1 afdeling) arbejdsmiljøpolitik, hvor arbejdsmiljøpolitikkens mål er:
 
 
For at nå disse mål kræves det, at alle ansatte i vuggestuen er bevidste om, at alle indsatser for effektivt at skabe et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø foregår her i vuggestuen, hvor vi alle bidrager til hinandens trivsel.
Den enkelte ansatte bør opfatte sig selv som sin egen arbejdsmiljørepræsentant, og i forhold til sine kollegaer være opmærksom på deres sikkerhed og sundhed.
 
”Intet kommer af ingenting, bortset fra lommeuld” - Et godt og sikkert arbejdsmiljø udspringer af, at alle aktivt bidrager og udvikler miljøet i fællesskab.
 
Ledelsen af vuggestuen skal leve op til ansvaret om aktivt og engageret at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed såvel fysisk som psykisk.

 

 

Kronesmiley hos Arbejdstilsynet

 

Kronesmileyen viser, at Katrinebjergparkens Vuggestue har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at vuggestuen har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. 

 

Læs mere om kronesmileyen

 

 

Find vores smiley hos Arbejdstilsynet