Antal pladser

 

Vuggestuen er normeret til 44 børn i alderen fra cirka 6 måneder til 2 år og 11 måneder. På grund af de økonomiske konsekvenser af modulordningen og sparerunder er der indskrevet 48 børn.. 
 
Vuggestuen er delt op i fire stuer, med navn efter årstiderne. Forårsstuen, Sommerstuen, Efterårsstuen og Vinterstuen har 12 børn hver. Vinterstuen er der hvor de ældste børn samles inden de skal i børnehave. På vinterstuen er der færre personaletimer end på de andre tre stuer.