Forældrerådet

 

Hvert år i september afholdes der valg til forældrerådet. 

Forældrerådet består af fem forældre, to-tre suppleanter samt en medarbejderrepræsentant og den pædagogiske leder. Vi mødes ca. 4 gange årligt, hvor vi drøfter pædagogik og tiltag i Børnehuset Olympia. Som medlem af forældrerådet får man som forælder et unikt indblik i de tanker og den pædagogiske praksis, som ligger til grund for sit barns hverdag, og man har mulighed for at stille spørgsmål og være sparringspartner for personalet.

Forældrerådet er også primus motor i afholdelsen af forældrespisning og kaffeeftermiddage, og er en stor hjælp i forbindelse med f.eks. vores traditionsrige bedsteforældredag, hvor de brygger kaffe til de mange kaffetørstige bedsteforældre, der er med deres børnebørn i Børnehuset Olympia i nogle timer en gang om året.

En af forældrerådsmedlemmerne sidder desuden i Dagtilbuddets bestyrelse.

 

Børnehuset Olympias forældreråd 2014 – 2015

 

Forældrerepræsentanter:

 

Mette Frederiksen (Formand, mor til Malte)

Metfre82@gmail.com

 

Majken B. Romm (Næstformand, mor til Storm)

majken@romm.dk

 

Tina Tønnesen (Bestyrelsesrepræsentant, mor til Filippa T. og Mathilde T.)

tinaogfilipps@gmail.com

 

Lars Wied (Bonusfar til Filippa J.)

larswied@yahoo.dk

 

Nadia Pless (mor til Buster)

Nadias2204@hotmail.com

 

Kirsti Haven (suppleant, mor til Sylvester)

kirstipyt@gmail.com

 

Pernille Rødsig Petersen (suppleant, mor til Merle)

prp@tdc.dk

 

Tina Bigum (suppleant, mor til Cecilie)

tinabigum@hotmail.com

 

Medarbejderrepræsentanter:

 

Majken H. Jensen, pædagog hos Stafetten

 

Rikke Dollerup, pædagogisk leder

Tlf: 2374 1570

Mail: ridol@aarhus.dk