Dialog, sprog og refleksion

 

Dialog/refleksion

I Trøjborg dagtilbud er det vigtigt, at vi som professionelle henter vores værdier fra en fælles faglig og teoretisk forståelsesramme i stedet for det private og det personlige. Hvis ikke vi deler tanker, oplevelser osv. med hinanden, kommer vi til at arbejde ved siden af hinanden og ikke sammen. Konsekvensen bliver, at vi tolker og vurderer ud fra vores egen virkelighed, hvilket skaber et dårligt lærings- og trivselsmiljø for alle både små og store.

Forudsætningen for at skabe et godt udviklings–og læringsmiljø for børnene er, at vi prioriterer tid til faglige "refleksionsrum" – at vi "tænker højt" sammen og forholder os reflekterende til praksis både for pædagoger, medhjælpere og studerende. Ofte er oplevelsen, at der ikke er tid, men måske er der ikke tid til at lade være. Dialogen kan åbne øjnene for nye muligheder, så vi ikke fortsætter vanen med at gøre det samme, selvom det ikke virker.

 

Sprogets betydning

Derudover er vi meget opmærksomme på sprogets betydning - og hvilke ord vi bruger – fordi sproget inviterer til at udforske egen og andres virkelighedsopfattelse eller til at skifte position og se verden i den andens perspektiv. Kort sagt er det sprog, vi bruger, med til at skabe en ny virkelighed, nye tanker og handlinger:

Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til ord.

Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til holdninger.

Vær opmærksom på dine holdninger, for de bliver til handlinger.

Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til vaner.

Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver til din karakter.

 

Som den østrigske filosof Ludvig Wittgenstein har udtrykt det: "Sproget er som en lygte: Det, vi taler om, er det, vi bliver i stand til at se."