Musvitterne

I Børnehuset ved Skoven starter de yngste børnehavebørn sammen på en stue, kaldet Musvitstuen.

Musvitterne er derfor de mindste børnehavebørn, der lige er rykket op fra vuggestuen. At skifte voksne, børn, hus og rutiner er en stor omvæltning, og det er vigtigt, at der tages særligt hånd om, at børnene får en god og tryg start. Derfor er musvitgruppen et særligt fokusområde i Børnehuset ved Skoven. Musvitstuen er struktureret under særlige præmisser, der har til henblik at tilgodese de mindste børns behov for struktur og gentagelser. På Musvitstuen er der derfor tilknyttet fast personale, og der er ligeledes en mere fast rutine her, end der er i resten af huset.