MARTE MEO Det frugtbare lege- og læringsmiljø

 

I Trøjborg dagtilbud arbejder vi ud fra en række punkter, der understøtter børnenes sociale kompetencer/relationer og skaber frugtbare lege- og læringsmiljøer i et anerkendende perspektiv:

1. At vi er i dialog med børnene om, hvad det vil sige at være en god kammerat, så de får en fælles forståelse for og tager et medansvar for egen og andres trivsel, fx hvis nogen bliver drillet eller ikke må være med i legen. Børnene skal som udgangspunkt lære at være åbne og sige ja til at lege med hinanden i stedet for nej.

2. At vi roser og anerkender børnene, når de er gode kammerater, fx: ”Jeg så, at du hentede en bil til William, da han var ked af, at hans mor skulle gå - det var betænksomt af dig, hvor er du en god kammerat.”

3. At vi hjælper børnene med at lytte og forstå hinandens idéer/initiativer og oversætte dem positivt, hvis der er tale om misforståelser.

4. At vi tager ansvaret for at etablere nogle gode samværs- og leveregler:

- At vi taler og behandler hinanden med respekt og bruger et anerkendende sprog.

- At vi opfordrer børnene til at vise omsorg, når fx et barn er ked af det.

- At vi hjælper hinanden med at rydde op eller med at tage tøjet af/på.

- At vi støtter børnene i deres glæde og opmærksomhed overfor de andre børn.

- At vi værdsætter hinanden – og at ingen bliver ekskluderet.

- At børn, personale og forældre siger et personligt godmorgen til hinanden hver dag og slutter dagen med et farvel.

- At forældrene opfordres til at tage hinandens børn med hjem både drenge/piger på tværs af alder.

- At forældrene opfordres til ikke kun at forholde sig til sit eget barn, men også er opmærksomme på at involvere sig i de andre børn.

 

Marte Meo: Den anerkendende pædagogik

Som en konkret pædagogisk metode til en anerkendende pædagogik bruger vi i Trøjborg dagtilbud Marte Meo, som betyder ”ved egen kraft” og som er opfundet og udviklet af den hollandske terapeut Maria Aarts i slutningen af 1970’erne inspireret af den amerikanske udviklingspsykolog Daniel Stern.

Metoden er baseret på et positivt menneskesyn, hvor det er det gode samspil/de gode relationer mellem barn/voksen, som er nøglen til al læring og trivsel. Marte Meo gennemføres med videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer, hvorefter samspillet observeres og analyseres ud fra Marte Meo-metodens principper for en udviklingsstøttende kommunikation.

 

De overordnede principper i Marte Meo:

1. At bruge en positiv stemmeføring og se, følge og benævne barnets initiativer, følelser og handlinger og respektere barnets forskellige tempi.

2. At spejle barnet positivt - vis dit gode ansigt, hvor vi voksne hjælper barnet med at bekræfte og sætte ord på dets følelser og tanker, hvis det ikke kan selv.

3. At have øjenkontakt/at være nærværende, når du er i kontakt med barnet, så det bliver set, hørt og værdsat.

4. At tage positiv ledelse - være på forkant med situationen og fortæl, hvad det er, du gerne vil have, at barnet skal gøre. Det er altid den voksne, der er ansvarlig for den gode stemning.

5. At den voksne er social opmærksom, fx når vi spiser, hvor de skal sikre sig, at der er en dialog med hinanden og ikke kun fra voksen til barnet.