Søskrænten der er normeret til 30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.