Fokuspunkter                                                                  

 

'

 

I øjeblikket har vi fokus på forældresamarbejde og forældreinddragelse.

 

Personalet har været på kursus og deltaget i temaaftner om emnet og har arbejdet med deres egne personlige øvebaner indenfor emnet. I det daglige arbejde har personalet øget fokus på, hvordan den daglige kontakt kan gøres endnu bedre, og hvordan vi sikrer, at alle forældre føler sig inddraget i deres børns hverdag på Eghovedvej.

 

Ledelsen har fokus på, hvordan vi inddrager forældrenes kompetencer i forskellige opgaverindenfor vidensdeling og formidling, og emnet tages op på forældrerådsmøder.

 

Personalet arbejder også med fokuspunktet trivsel og har igennem længere tid arbejdet intensivt med kommunikation og det indbyrdes samarbejde.

 

Et andet fokuspunkt er legen som pædagogisk redskab. Som det også fremgår af vores brochure og værdigrundlag ser vi legen som den vigtigste del af et barns hverdag og vi arbejder kontinuerligt med at udvikle vores pædagogiske praksis omkring børnenes leg og sikre børnene rum og mulighed for at udvikle sig og skabe meningsfyldte sociale relationer gennem legen.