Starten i Børnehuset Eghovedvej:

Når et barn skal starte i en ny sammenhæng er det vigtigt, at vi voksne sørger for at støtte det bedst muligt, så overgangen bliver til en positiv oplevelse for alle parter.

Derfor har vi udarbejdet nedenstående forventninger til at opfylde vores mål om en tryg indkøring for jeres barn.

Vi har en forventning om, at I forældre tager jer god tid, når jeres barn skal starte, så jeres barn får mulighed for lære huset og os at kende.

 

Når et nyt barn starter, er kommunikationen forældre og personalet imellem meget vigtig.

Derfor er barnet tilknyttet et primærteam / primærpædagog.

Primærpædagogens opgaver

- lave den første rundvisning og aftale hvordan barnets indkøring i institutionen skal være

- tage imod den første dag

- lave de vigtige aftaler med forældrene de første dage

- megen kontakt til barnet de første dage, så barnet bliver trygt.

 

En optimal start på Eghovedvej vil indeholde følgende:

Den første uges tid :

- et par dage hvor barnet er her sammen med en af forældrene

- et par dage hvor barnet kun er alene hernede et par timer - på den måde oplever barnet at det  hentes igen

Da børn jo er forskellige, kan nogle have brug for flere dage til at vænne sig til det nye sted - det er derfor vigtigt at forældrene har mulighed for at være fleksible.

 

Specielt for vuggestuebørn:

- første gang barnet skal sove hernede bliver det puttet af en af forældrene sammen med primærpædagogen.

Efter en uges tid - alt afhænig af hvordan det er gået - skulle barnet gerne kunne have en “almindelig vuggestuedag” - dog er det meget godt for barnet, hvis det den første tid kun har nogle korte dage.