Fra vuggestueteam til børnehaveteam.

 

Her på Eghovedvej kender vuggestuebørnene de fleste børn og voksne i børnehaven, da de jo i dagligdagen er meget sammen med de større børn.

Det gør overgangen fra vuggestue til børnehave meget nemmere.

Århus Kommune har besluttet at når barnet er 2,11 år er det et børnehavebarn.

 

Tiden op til overflytningen:

I perioden op til barnets overgang fra vuggestue til børnehave arbejdes der bevidst på at vuggestuebarnet er sammen med børnehavebørnene ved fx. spisning, ture, leg og aktiviteter.

Der overflyttes om muligt gerne 2 børn ad gangen så der er en at følges med.

I udslusningsfasen går en voksen fra vuggestuen med barnet ud i børnehaveteamet.

 

Hvornår flyttes barnet over:

Barnet flyttes over i børnehaveteamet omkring 2,9 – 2,11 år. Vi har en fleksibel overgang, da vi tilpasser overgangen til børnehaven med barnets udvikling og andre individuelle forhold. Endvidere skeles der til børnesammensætning og antal børn i institutionen.

 

Tidspunktet for overgang planlægges af institutionen i samråd med forældrene. Vuggestuepædagogerne har en dialog med forældrene, hvor de informerer om overgangen, så forældrene også er trygge ved skiftet.

 

Hvem bliver primær pædagog for barnet:

Forældrene informeres om, hvem der bliver barnets primærpædagog.

Hvem der bliver barnets primærpædagog besluttes ene og alene af personalet. Vi ser på hvem mangler / kommer til at mangle primærbørn – hvis tur er det til at modtage et nyt barn - hvilke opgaver har primærpædagogen i øjeblikket.

 

Der afholdes et overleveringsmøde mellem forældre, vuggestuepædagogen og den nye primærpædagog.