Året rundt

 

I Labyrinten har vi nogle traditioner, som vi holder af
og synes det er vigtigt at bevare:

FASTLAVN:
Børnene laver fastelavnsris. Vi slår katten af
tønden med børnene og synger fastelavnssange.

PÅSKE:
I ugen op til påske laver vi påskepynt. Vi slutter
ugen af med "jagt" efter påskeæg.
 
PIZZAAFTEN:
Henover foråret afholder de respektive stuer pizzaaften.
Hver forældre medbringer pizza til et fælles pizzabord.
Arrangementet varer ca. et par timer fra kl. 17.30
 
Arbejdslørdag i foråret:
Vi mødes en lørdag formiddag og giver huset en hånd.
 
SKOLEBØRNSAFSLUTNING:
I starten af juni måned mødes de kommende skolebørn og forældre til en fælles afslutning.
Alle medbringer en ret til en fælles buffet, og børnene får overrakt deres børnehavebevis.
 
Bedsteforældredag/Familiedag.
I August måned afholder vi bedsteforældre/familiedag henover to eftermiddage.
 
LABYRINTENS FØDSELSDAG:
Labyrinten har fødselsdag d. 15 - 10, det fejrer vi hvert år
fredag før efterårsferien. Denne dag starter
med rundstykker og kaffe for børn, forældre og søskende.
Senere på dagen er der et fælles arrangement for Labyrin-
tens børn, f.eks. et bestilt teater. Vi spiser kagemand
og pakker gaver ud.
 
JUL:
Julegudstjeneste: Vi deltager i Kolt kirkes jule
gudstjeneste for børn i lokalområdet.
Julefest:
Vi holder en julefest, hvor vi inviterer forældrene. Vi danser om
juletræ, ser de kommende skolebørn gå Luciaoptog, og
får besøg af julemanden.

KOMMENDE SKOLEBØRN:
Vi laver forskellige aktiviteter for de kommende skole-
børn i hele dagtilbuddet med henblik på skolestart.