Pædagogisk praksis

 

Vores dagligdag er præget af planlagte aktiviteter og fri leg. Vi arbejder og planlægger vores praksis med baggrund i vores læreplanstemaer.

 

Ellengårdens Børnehus skal være et sted, hvor børn trives og har det godt. Børnene skal opleve tryghed, nærvær, omsorg og kvalitativt samvær. Som noget helt grundlæggende mener vi at gode relationer er en forudsætning for at trives og at trivsel er en forudsætning for en sund udvikling.

 

Derfor er nøgleordene i vores værdisæt:

 

Børn har brug for voksne, de kan stole på, og voksne der sætter personlige grænser. Derfor er det vigtigt, at vi i vores samvær med børnene og med hinanden afspejler de normer og værdier, som vi tror på.

 

Vores samvær i Børnehuset er præget af tryghed, nærvær, troværdighed og respekt, således at barnet føler sig set, hørt og forstået, samt oplever at blive anerkendt som den, det er og oplever at have værdi for andre. Som voksne støtter vi børnene i at få venner og udvikle betydningsfulde venskaber. For at skabe nærvær og tryghed i hverdagen forsøger vi at skabe en overskuelig dagligdag for børnene og at være tydelige i vores verbale og non-verbale kommunikation, da dette giver gode vilkår for børnenes trivsel.

 

I vores pædagogiske arbejde støtter vi børnene i at udvikle sig til robuste børn med stærke personligheder. Dvs. selvstændige børn med livsglæde, selvværd og tro på sig selv. Børn, der respekterer både sig selv og andres forskelligheder. Børn, som kan selv og vil selv. Vi støtter op om børnenes selvstændighedsudvikling og har samtidig fokus på, at det er os, der er de ansvarlige voksne. Vi arbejder for, at børnene lærer sig selv og deres grænser at kende, så de bliver ansvarlige og rummelig og kan indgå i forpligtende fællesskaber med andre. Vi arbejder med at skabe forskellige former for fællesskaber, som er med til at tilgodese de enkelte børns behov og give børnene mulighed for at få erfaringer med store fællesskaber og mindre fællesskaber.

 

Vi er i vores praksis opmærksomme på at barnet skal have udfordringer og oplevelser som er svarende til dets udviklingstrin. Som voksen i Ellengårdens Børnehus, er det vores rolle at sørge for at drage omsorg for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i barnets behov og forudsætninger og give barnet nye udfordringer som er passende i forhold til barnets nærmeste udviklingszone. Det er i barnets nærmeste udviklingszone at det er parat til at vide, forstå, føle, håndtere, og skabe nyt. Altså at lære.

 

Legen er den dominerende aktivitet i Ellengårdens Børnehus. Det er den fordi legen har fundamental betydning for en sund personlighedsudvikling. I legen lærer barnet noget om sig selv og sine omgivelser. Barnet bliver udfordret, stimuleret og får oplevelser. Det eksperimenterer, observerer, digter historier og udvikler sin identitet. Af at lege bliver det klog på livets mange facetter.

 

I Ellengårdens Børnehus tager vi afsæt i følgene metoder i vores almene pædagogiske arbejde:

 

 

Vi anvender endvidere Kuno Bellers Udviklingsbeskrivelse af småbørn samt observationsskemaet. Desuden anvendes 'Alle med' fra Specialpædagogisk Forlag ligesom vi arbejder efter ROYE-modellen.

 

Det er også vigtigt for os, at have en dialog med forældrene og høre lidt om, hvordan det går barnet derhjemme, for at vi kan yde den bedst mulige omsorg for barnet, mens det er hos os. Vi fortæller ligeledes, hvis der er sket noget i løbet af dagen, som kan have indflydelse på barnets hjemmeliv.