Om Ellengården

 

Ellengårdens Børnehus er en selvejende, integreret institution (0-6 år), der blev indviet 1. september 1988. Vi er normeret til 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn – plus-minus 10%.

 

Ellengårdens Børnehus er en institution med gode fysiske rammer. Børnene er fordelt på tre stuer. To vuggestuegrupper: Andegården og Svanereden, samt en børnehavegruppe: Myretuen.

 

Til de to vuggestuegrupper er der tilknyttet tre pædagoger, tre medhjælpere og den pædagogiske leder. I hverdagen arbejdes der dels stueopdelt og dels på tværs af de to stuer med udgangspunkt i børnegruppernes aktuelle behov. Børnene deles ofte i forskellige grupper, hvor der fx tages udgangspunkt i børnenes individuelle udvikling, alder, nærmeste udviklingszone, interesser, venskaber m.m.. Ved at dele børnene i aktivitetsgrupper, vil vi gerne tilgodese børnenes individuelle behov på så mange måder som muligt.

Til børnehavegruppen er der tilknyttet tre pædagoger og den pædagogiske leder. I børnehavegruppen arbejdes der ligeledes med børnene i mindre grupper i løbet af dagen. Grupperne kan tage udgangspunkt i børnenes alder, venskaber, særlige interesser, nærmeste udviklingszone, temaarbejde m.m.. Til måltiderne spiser børnene i faste grupper sammen med en fast voksen, der også er kontaktperson for børnene og deres forældre.

 

Vi har flere fælles aktivitetsrum. Børnehaven er forbundet med et stort væksthus som bliver brugt til forskellige aktiviteter. I vores værksted er der mulighed for at male, tegne, hamre, save og lave andre kreative udfoldelser. I kælderen har vi en stor gymnastiksal som vi ugentligt bruger til gymnastik og leg. På gangen er der mulighed for hyggelæsning, leg med dyr, biler og bolde og dukke- og køkkenleg i dukkekrogen. Derudover har vi et puderum og et stillerum. Stillerummet bruges til rolige fordybelsesaktiviteter med en mindre gruppe børn.

 

Vi har en dejlig stor og grøn legeplads med gynger, sandkasse, rutschebane, bålplads og cykelbane. Legepladsen er Ellengårdens største rum med masser af mulighed for fysisk udfoldelse, hulebygning, leg med vand, sand, jord og ild.

 

Links

Læs vore velkomstpjece her (nyt vindue).

Læs mere om Dagtilbuddet Riisvangen (nyt vindue).