Forældretilfredshed

 

Hvert andet år undersøger Aarhus Kommune forældrenes tilfredshed med deres barns eller børns pasningstilbud, skole, SFO eller fritidstilbud.

 

I Aarhus Kommunes Forældretilfredshedsundersøgelse kan forældrene bidrage ved at give deres mening til kende. Deres svar vil blive brugt af den lokale ledelse til i samarbejde med medarbejdere og forældre at udvikle og forbedre kvaliteten i deres barns tilbud.
 

Ellengårdens Børnehus bliver også undersøgt hvert andet år, og forældrenes mening er vigtig for hos, som en hjælp til indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

 

Links

Seneste forældretilfredshedsrapport (nyt vindue) fra 2013.

Læs mere om Forældretilfredshed (nyt vindue) hos Aarhus Kommune.