ForældreIntra

 

Forældre til børn i Aarhus Kommunes institutioner (herunder også de selvejende) deltager også i intranettet, hvor de har mulighed for at logge på og få oplysninger om deres barn og om institutionen.

 

Du kan logge på ForældreIntra her

 

Brochure om ForældreIntra (pdf)