Bussen

 

Vi har gennem mini RULL været så heldige at få bevilliget en bus, sammen med de andre selvejende dagtilbud i område 6.
 
I bussen er der plads til 17 personer. Der er børn og voksne med fra 2-3 institutioner ad gangen. Formålet med projektet er at styrke samarbejdet institutionerne imellem.
 
Formålet er endvidere at lave vidensdeling og lære af hinandens pædagogiske praksis.
 
Vi har fået alt det praktiske på plads, fået uddannet nogle chauffører, lavet nogle fælles retningslinjer både for den praktiske og pædagogiske anvendelse af bussen. Vi er nu startet med at tage på ture og er optaget af at fortsætte og udvikle samarbejdet.
 
Dette projekt skal også medvirke til, at der sker en inklusion børnene imellem på tværs af institutionerne. Således tilrettelægges aktiviteter målrettet aldersgrupper.
 
I forhold til børn med særlige behov giver bussen mulighed for, at det bliver mere overskueligt for dem at være med på bustur frem for, at de skal tages med i offentlige transportmidler. På turene får denne gruppe børn mulighed for, i større grad, at være med, hvor der er mere ro og tid til fordybelse.