Bestyrelse

 

Dagtilbuddets bestyrelse består af et flertal af valgte forældre samt repræsentanter for foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem og institutionernes medarbejdere (I henhold til § 14 i Lov om social service efter den enstrengede model.) Bestyrelsen fastsætter principperne for institutionens arbejde og for, hvordan institutionens budgetrammer skal anvendes.

 

Med faste intervaller og mindst 4 gange om året bliver der holdt bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen i Dagtilbuddet Riisvangen består af: