Børn med funktionsnedsættelser

 

Vi har pt. ingen børn med funktionsnedsættelser, men vi er godt rustet til at modtage dem i Ellengårdens Børnehus, da vi tidligere har været en H-institution, som børn med funktionsnedsættelser blev visiteret til. Vi byder alle børn med såvel som uden funktionsnedsættelser velkommen i vores institution, da vi opfatter forskellighed som en ressource og samtidigt et livsvilkår, som børn og voksne bliver rigere og bedre rustet til livet af at møde.
 
Børn med funktionsnedsættelser vil indgå på samme vilkår som den øvrige børnegruppe. Dagtilbuddet er et miljø, hvori der foregår læring, som giver alle børn mulighed for at udvikle deres individuelle personlighed og kompetencer, så de kan opnå anerkendelse og ligeværdig deltagelse i fællesskabet. De når ikke nødvendigvis samme læringsniveau som jævnaldrende børn, men det er væsentligt, at hvert enkelt barn når så langt som muligt med netop de specielle forudsætninger, det har, og under samme udviklingsbetingelser som andre børn.
 
Alle børns læring vil være forskellig, men alle vil lære indenfor egen nærmeste udviklingszone. Alle børn kan i samvær med hinanden udvikle gensidig tolerence, forståelse for hinanden og accept af vores forskelligheder. For nogle børn er det særligt vigtigt, at vi i dagtilbuddet er et fristed, hvor børnene kan opleve tryghed, forudsigelighed og ansvarlige voksne.